Centrul pentru învățarea limbilor moderne

Centrul oferă cursuri de limba franceză, engleză, germană, spaniolă, rusă, olandeză, italiană, maghiară, arabă, ebraică. Cursurile sunt deschise oricui, contra-cost. La finalizarea cursului oferim certificate de competență lingvistică.

Activitatea de predare-învățare a limbilor moderne la CILM cuprinde programe de pregătire pentru completarea profilului de competențe în domeniul limbilor moderne în vederea obținerii de burse, a unui loc de muncă, accesului la programe de studii universitare, masterale, doctorale sau postdoctorale, inclusiv al limbii române ca limbă străină. Programele de predare-învățare se adresează tuturor grupelor de vârstă: copii, elevi, studenți, persoane cu studii medii sau superioare angajate sau care caută un loc de muncă. Totodată, CILM oferă cursuri de perfecționare pentru traducători şi interpreți, precum şi cursuri de limbi străine în domenii specializate (de afaceri, juridic, medical etc.)

Totodată oferim pregătire în vederea susținerii de teste naționale şi internaționale. Susținem programe de instruire moderne, folosind metode inovative de predare-învățare-evaluare

Activitatea CILM se adresează publicului larg şi personalului din Universitate. Totodată, misiunea CILM este și de a crea competențe în domeniul limbilor moderne pentru mediul de afaceri, agenți economici şi pentru întreaga comunitate braşoveană. CILM reprezintă una dintre interfețele mediului univeristar cu comuniatea careia îi oferă servicii.