Procedura de abilitare

Teza de abilitare reflectă activitatea ştiințifică derulată de candidat după conferirea titlului de doctor, în domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluției carierei academice, ştiințifice şi profesionale, precum şi a direcțiilor principale de dezvoltare a acesteia. În IOSUD-UTBv, procesul de abilitare se derulează in conformitate cu Regulamentul privind obținerea atestatului de abilitare. Procedura de obținere a atestatului de abilitare poate fi derulată în IOSUD-UTBv numai în cazul domeniilor de doctorat pentru care există aprobare (acreditare/autorizare) de funcționare în cadrul SDI. Întregul proces de obținere a atestatului de abilitare se desfăşoară cu respectarea normelor de etică şi deontologie universitară, atât privitor la candidat, cât şi la evaluarea candidatului.

Pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie să îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar stabilite de CNATDCU pentru domeniul de doctorat vizat.

Dosarul de abilitare:

Precizare: documentele din dosarul de abilitare se vor tipări față-verso, după caz (conform Adresei MEN nr. 36463/25.07.2017)

Formulare utile:
 
Taxe abilitare:

-  7.000 lei - In cazul în care comisia de evaluare are în componență doar membri din țară;
10.000 lei - In cazul în care comisia de evaluare are în componență şi membrii din străinătate;
* Cu excepția angajaților universității