De ce fii doctorandul nostru

  • Oportunitatea de a te dezvolta într-o universitate de prestigiu din centrul României, în care vei învăța să fii în centru!
  • Multitudinea și diversitatea domeniilor de doctorat, tehnice și non-tehnice, reunite într-o școală doctorală interdisciplinară.
  • Oportunitatea de a aborda teme inter- și transdisciplinare, la un înalt nivel șiințific, prin coordonare în cotutelă și acces la infrastructura de cercetare disponibilă în Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov și facultăți.
  • Oportunitatea de a fi coordonați și sprijiniți de un colectiv de conducători de doctorat dedicați, cu rezultate științifice remarcabile
  • Integrarea în colectivele de cercetare ale centrelor și laboratoarelor de cercetare ale institutului ICDT.
  • Strategia UTBv de a stimula performanța în cercetare și formele de sprijin în acest scop.
  • Programele derulate în universitate pentru doctoranzi, incluzând oportunități de mobilitate externă temporară, precum și programe derulate de doctoranzi în folosul comunității doctoranzilor UTBv doctoranzilor (Lunch Time Seminars).