Alegeri parțiale

Comisia II de evaluare internă a dosarelor de abilitare - Domeniile fundamentale: matematică, științele naturii, știinte biologice și biomedicale, științe sociale, știinte umaniste și arte, știinta sportului și educației fizice

Completare comisie II: 1 poziție – membru supleant, domeniul de doctorat Finanțe

În conformitate cu Art 4, alin. (1, 13)  din Regulamentul privind obținerea atestatului de abilitare, aprobat în şedința Senatului Universității Transilvania din Braşov din data de 29.03.2017, ulterior revizuit și aprobat în şedința Senatului Universității Transilvania din Braşov din data de 31.01.2018, ( https://www.unitbv.ro/documente/cercetare/doctorat-postdoctorat/metodologii-rapoarte/6._Regulament_abilitare.pdf ), Școla Doctorală Interdisciplinară organizează alegeri parțiale pentru poziția de membru supleant, Comisia II, referent de specialitate  pentru domeniul de doctorat FINANȚE, domeniu nou înființat în cadrul SDI .

Conform Art 4(4) din Regulamentul de abilitare ,sunt eligibili pentru ocuparea acestei poziții conducătorii de doctorat din domeniul de doctorat Finanțe, membri afiliați la SDI, în următoarele condiții:

  1. a) să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, specifice domeniului in care are dreptul de a conduce doctorate, in vigoare la data alegerii ca membru in comisia de evaluare internă;
  2. b) să nu fi coordonat teze de doctorat care au fost invalidate de CNATDCU.

Conform Art 4(5), excepțiile motivate de la aceste conditii, dupa caz, se aproba de catre Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UTBv).

Depunerea candidaturilor se face pe bază de autopropuneri (Art 4(6)), respectiv exprimarea intenției de a candida (format letric sau e-mail la adresa secretariat-sdi@unitbv.ro), însoțită de CV (format EuroPass redus, fără date cu caracter personal, asumat prin semnatură).

Termenul limită de depunere a candidaturilor este joi 20.02.2020, ora 15.00.

Lista candidaților înscriși și CV-urile acestora se vor posta pe site (Art.4(7)).

În scrisoarea /mail-ul de înregistrare a candidaturii, candidații vor menționa că sunt de acord cu procesarea datelor și postarea pe site-ul SDI a CV-urilor în scopul organizării alegerilor parțiale pentru C-SDI.

Desemnarea candidatului ales se face prin vot secret, în cadrul unei ședinte a Consiliului SDI, conform prevederilor Art 4(9) din Regulamentul de abilitare, fiind declarat câștigător candidatul care va întruni cele mai multe voturi "pentru" (cu condiția de majoritate simplă pentru desemnare din primul tur de scrutin, fără această condiție în turul doi). În caz de balotaj (Ia primul tur si/sau la turul doi, după caz), candidații în cauza vor fi departajati prin vot organizat în cadrul aceleași ședințe a C-SDI.

Candidați înscriși:

CV DINCĂ Gheorghița

Proces verbal alegeri parțiale membru supleant domeniul Finanțe