Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor