Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor