Tematică admitere

 
Inginerie mecanică

Pentru domeniul de doctorat Inginerie mecanică, examenul de specialitate va curpinde o probă teoretică, orală, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• ANTONYA Csaba - antonya@unitbv.ro – Teme și tematici ( ENG / RO)
• BARITZ Mihaela Ioana – mbaritz@unitbv.ro – Teme și tematici ( ENGRO)
• BUTNARIU Silviu - Luis - butnariu@unitbv.ro – Teme și tematici 
• CHIRU Anghel -  achiru@unitbv.ro – Teme și tematici ( ENG / RO
• COFARU Corneliu – ccornel@unitbv.roTeme și tematici 
• CRISTEA Luciana - lcristea@unitbv.ro – Teme și tematici ( ENG / RO

• HUMINIC Gabriela – gabi.p@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• LACHE Simona – slache@unitbv.roTeme și tematici 
• ROȘCA Ileana Constanța – ilcrosca@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• SANDU Veneția – venetia.sandu@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)

• SCUTARU Maria Luminița - lscutaru@unitbv.ro – Teme și tematici ( ENG / RO
SZAVA Ioan - eet@unitbv.ro – Teme și tematici ( ENG / RO)
TEODORESCU DRAGHICESCU Horațiu - draghicescu.teodorescu@unitbv.ro – Teme și tematici ( ENG / RO)
• THIERHEIMER Walter Wilhelm – thierheimer@unitbv.ro – Teme și tematici - ( ENG / RO
• VLASE Sorin – svlase@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• VELICU Radu Gabriel – rvelicu@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• VIȘA Ion – visaion@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
•NĂSTASE Gabriel  gabrielnastase@unitbv.ro  Teme și tematici (ENG / RO)

Inginerie industrială

Pentru domeniul de doctorat Inginerie industrială, examenul de specialitate va curpinde o probă teoretică, orală, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• CĂTANĂ Dorin Ioan – catana.dorin@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• DEACONESCU Tudor Ion – deacon@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• DRAGOI Mircea Viorel - dragoi.m@unitbv.ro - Teme și tematici
• DUMITRAȘCU Adela Eliza – dumitrascu_a@unitbv.roTeme și tematici
• MILOȘAN Ioan –milosan@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• OANCEA Gheorghe – gh.oancea@unitbv.roTeme și tematici
• RĂDULESCU Loredana Anne–Marie – loredana@unitbv.roTeme și tematici
• STOICĂNESCU Maria - stoican.m@unitbv.ro - Teme și tematici (ENG / RO)

Ingineria materialelor

• GEAMĂN Virgil – geamăn.v@unitbv.ro  – Teme și tematici 
• MACHEDON PISU Teodor – tmache@unitbv.ro – Teme și tematici ( ENG / RO)
• PAȚACHIA Florica Silvia Cristina – st.patachia@unitbv.ro – Teme și tematici 
• ȚIEREAN Mircea Horia – mtierean@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO

Inginerie electrică

• BORZA Paul Nicolae - borzapn@unitbv.ro - Teme și tematici 
•HELEREA Elena – helerea@unitbv.roTeme și tematici
• MARINESCU Corneliu - corneliu.marinescu@unitbv.ro - Teme și tematici 

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

• IVANOVICI Laurențiu Mihail – mihai.ivanovici@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• OGRUȚAN Petre Lucian – petre.ogrutan@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• URSUȚIU Doru - udoru@unitbv.ro - Teme și tematici 

Ingineria sistemelor

• ITU Lucian - lucian.itu@unitbv.ro - Teme și tematici 
•MOLDOVEANU Florin – moldof@unitbv.roTeme și tematici
• SUCIU Constantin - suciuc@unitbv.ro - Teme și tematici 

Inginerie forestieră

Pentru domeniul de doctorat Inginerie forestieră, examenul de specialitate va curpinde o probă sub formă de interviu oral, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• LUNGULEASA Aurel – lunga@unitbv.ro – Teme și tematici
• TIMAR Maria Cristina – cristinatimar@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• COȘEREANU Camelia – cboieriu@unitbv.roTeme și tematici

Inginerie și management

Pentru domeniul de doctorat Inginerie și management, examenul de specialitate va curpinde o probă teoretică, orală, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• NEDELCU Anișor – a.nedelcu@unitbv.roTeme și tematici
• REPANOVICI Angela – arepanovici@unitbv.roTeme și tematici

Silvicultură

Pentru domeniul de doctorat Silvicultură, examenul de specialitate va curpinde o probă teoretică, orală, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• BADEA Nicolae Ovidiu – obadea@icas.roTeme și tematici
• Borz Stelian Alexandru - stelian.borz@unitbv.ro - Teme și tematici 
• CAMPU Vasile Răzvan - vasile.campu@unitbv.ro - Teme și tematici 
• COVRIG Ilie - ilie.covrig@unitbv.ro - Teme și tematici ( ENG / RO)
• POPA Bogdan – popa.bogdan@unitbv.roTeme și tematici
• SIMON Dieter Carol - disim@unitbv.ro - Teme și tematici  
• SPÂRCHEZ Gheorghe – sparchez@unitbv.roTeme și tematici
• VOROVENCII Iosif – iosif.vorovencii@unitbv.ro – Teme și tematici

Matematică

• MARIN Marin – m.marin@unitbv.ro – Teme și tematici  (ENG / RO)

Marketing

Pentru domeniul de doctorat Marketing, din cadrul FSEAA, concursul de admitere se desfășoară sub forma unui examen de specialitate care constă într-o probă de tip interviu oral. Subiectele interviului au la bază temele de doctorat, care au fost în prealabil stabilite de comun acord cu conducătorii de doctorat, precum și bibliografia anunțată de către conducătorii de doctorat, acestea fiind afișate la departamentul coordonator - MTSAI - precum și pe site-ul facultății.

• BRĂTUCU Gabriel – gabriel.bratucu@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• CONSTANTIN Cristinel Petrișor – cristinel.constantin@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• DUGULEANĂ Liliana – ldugul@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• EPURAN Gheorghe – epuran.gheorghe@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• LUCA Florin Alexandru – florin.alexandru.luca@gmail.com – Teme și tematici (ENG / RO)
• MICU Adrian – mkdradrianmicu@yahoo.com – Teme și tematici (ENG / RO)
• TESCAȘIU Bianca – bianca.tescasiu@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)

Filologie

Pentru domeniul de doctorat Filologie, examenul de specialitate va curpinde două probe:
1. Analiza unui concept teoretic din bibliografia propusă - probă scrisă
2. Descrierea temei alese pentru cercetarea doctorală - probă orală.
Examenul a fost stabilit pentru data de 26 septembrie 2019, ora 10, în corpul T.

• ARHIRE Mona Brigitte - mona.arhire@unitbv.ro - Teme și tematici (ENG / RO)
• BURADA Marinela – m.burada@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• GHEORGHE Mihaela - m.gheorghe@unitbv.ro - Teme și tematici 
• CHEFNEUX Gabriela – gabriela.chefneux@unitbv.roTeme și tematici
• ILIE Rodica - rodicailie@unitbv.ro - Teme și tematici 
• MOCEANU Ovidiu - omoceanu@unitbv.ro - Teme și tematici 
• SĂFTOIU Răzvan Georgian – razvan.saftoiu@unitbv.roTeme și tematici

Medicină

Pentru domeniul de doctorat Medicină, examenul de specialitate va curpinde o probă sub formă de interviu oral, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• ROGOZEA Liliana Marcela – r_liliana@unitbv.roTeme și tematici
• DIMA Lorena – lorena.dima@unitbv.roTeme și tematici
• AGACHE Ioana Octavia – ibrumaru@unitbv.roTeme și tematici
• IFTENI Petru Iulian – petru.ifteni@unitbv.roTeme și tematici
• NEDELCU Dănuț Laurențiu - laurentiunedelcu@unitbv.ro Teme și tematici

Știința sportului și educației fizice

Pentru domeniul de doctorat Știința sportului șiu educației fizice, examenul de specialitate va curpinde o probă sub formă de interviu oral, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• BĂDĂU Dana – danabadau.brasov@gmail.comTeme și tematici
• BALINT Lorand – lbalint@unitbv.ro – Teme și tematici

Muzică

Pentru domeniul de doctorat Muzică (doctorat profesional, doctorat științific), examenul de specialitate pentru admitere constă în 2 probe specifice:
A. DOCTORAT PROFESIONAL
1. Un microrecital reprezentativ, cu o durata cuprinsă între 30-40 de minute. Lucrările trebuie să acopere cel puţin două stiluri muzicale diferite (practic, interpretativ vocal sau instrumental);
2.Prezentarea proiectului de cercetare propus pentru teza de doctorat (oral).
B. DOCTORAT ŞTIINȚIFIC
1. Istoria muzicii şi a stilurilor (teoretic, scris);
2. Prezentarea proiecului de cercetare propus pentru teza de doctorat (oral).
OBS. Conform Metodologiei de admitere, înscrierea la doctorat este condiționata de deținerea unui certificat de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională. Testul de competență lingvistică se susține anterior înscierii la doctorat.

• DRĂGULIN Stela Doina – dragulin@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• PEPELEA Roxana Maria – r_pepelea@unitbv.roTeme și tematici
• FILIP Ignac Csaba – f_ignac@unitbv.roTeme și tematici 
• OARCEA Ioan – oarcea.ioan@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)

Finanțe

• BARBUȚĂ MIȘU Nicoleta – nicoleta.barbuta@unitbv.ro – Teme și tematici 
• DINCA Gheorghița – gheorghita.dinca@unitbv.ro – Teme și tematici 
• DINCA Marius Sorin  – marius.dinca@unitbv.ro  – Teme și tematici