Tematică admitere

 
Inginerie mecanică

Pentru domeniul de doctorat Inginerie mecanică, examenul de specialitate va curpinde o probă teoretică, orală, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• ALEXANDRU Cătălin – calex@unitbv.roTeme și tematici
• BARITZ Mihaela Ioana – mbaritz@unitbv.roTeme și tematici
• COFARU Corneliu – ccornel@unitbv.roTeme și tematici + completare
• EFTIMIE Elena Magdalena – eftimiem@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• HUMINIC Gabriela – gabi.p@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• LACHE Simona – slache@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• ROȘCA Ileana Constanța – ilcrosca@unitbv.roTeme și tematici
• SCUTARU Maria Luminița – lscutaru@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• SANDU Veneția – venetia.sandu@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• THIERHEIMER Walter Wilhelm – thierheimer@unitbv.roTeme și tematici
• VLASE Sorin – svlase@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• VELICU Radu Gabriel – rvelicu@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• ROȘCA Ioan Călin – icrosca@unitbv.roTeme și tematici

Inginerie industrială

Pentru domeniul de doctorat Inginerie industrială, examenul de specialitate va curpinde o probă teoretică, orală, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• CĂTANĂ Dorin Ioan – catana.dorin@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• CIOARĂ Romeo – cioarar@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• DUMITRAȘCU Adela Eliza – dumitrascu_a@unitbv.roTeme și tematici
• MILOȘAN Ioan –milosan@unitbv.roTeme și tematici
• MORARIU Cristin Olimpiu – c.morariu@unitbv.roTeme și tematici
• OANCEA Gheorghe – gh.oancea@unitbv.roTeme și tematici
• RĂDULESCU Loredana Anne–Marie – loredana@unitbv.roTeme și tematici
• DRĂGOI Mircea Viorel - dragoi.m@unitbv.ro - Teme și tematici

Inginerie electrică

• HELEREA Elena – helerea@unitbv.roTeme și tematici

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

• IVANOVICI Laurențiu Mihail – mihai.ivanovici@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• OGRUȚAN Petre Lucian – petre.ogrutan@unitbv.roTeme și tematici

Ingineria sistemelor

• MOLDOVEANU Florin – moldof@unitbv.roTeme și tematici

Inginerie forestieră

Pentru domeniul de doctorat Inginerie forestieră, examenul de specialitate va curpinde o probă sub formă de interviu oral, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• CÂMPEAN Mihaela – campean@unitbv.roTeme și tematici
• TIMAR Maria Cristina – cristinatimar@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• COȘEREANU Camelia – cboieriu@unitbv.roTeme și tematici

Inginerie și management

Pentru domeniul de doctorat Inginerie și management, examenul de specialitate va curpinde o probă teoretică, orală, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• NEDELCU Anișor – a.nedelcu@unitbv.roTeme și tematici
• REPANOVICI Angela – arepanovici@unitbv.roTeme și tematici

Calculatoare și tehnologii informaționale

• ANDONIE Răzvan – andonie@cwu.eduTeme și tematici
• POPOVICI Dorin Mircea – dmpopovici@univ-ovidius.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• MORARU Sorin-Aurel – smoraru@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)

Silvicultură

Pentru domeniul de doctorat Silvicultură, examenul de specialitate va curpinde o probă teoretică, orală, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• BADEA Nicolae Ovidiu – obadea@icas.roTeme și tematici
• CIOBANU Valentina – ciobanudv@unitbv.roTeme și tematici
• CIUBOTARU Arcadie – ciuboarc@unitbv.roTeme și tematici
• CURTU Alexandru Lucian – lucian.curtu@unitbv.roTeme și tematici
• IGNEA Gheorghe – igneagh@unitbv.roTeme și tematici
• NICOLESCU Valeriu Norocel – nvnicolescu@unitbv.roTeme și tematici
• POPA Bogdan – popa.bogdan@unitbv.roTeme și tematici
• SPÂRCHEZ Gheorghe – sparchez@unitbv.roTeme și tematici
• VOROVENCII Iosif – iosif.vorovencii@unitbv.ro – Teme și tematici
• CLINCIU Ioan – torenti@unitbv.ro – Teme și tematici
• Ionescu Ovidiu – o.ionescu@unitbv.ro – Teme și tematici

Informatică

Sorin Tăbîrcă - s.tabirca@cs.ucc.ie - Teme și tematici

Matematică

• MARIN Marin – m.marin@unitbv.roTeme și tematici
• PĂLTĂNEA Radu – radu.paltanea@unitbv.roTeme și tematici
• PASCU Mihai Nicolae – mihai.pascu@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)

Marketing

Pentru domeniul de doctorat Marketing, din cadrul FSEAA, concursul de admitere se desfășoară sub forma unui examen de specialitate care constă într-o probă de tip interviu oral. Subiectele interviului au la bază temele de doctorat, care au fost în prealabil stabilite de comun acord cu conducătorii de doctorat, precum și bibliografia anunțată de către conducătorii de doctorat, acestea fiind afișate la departamentul coordonator - MTSAI - precum și pe site-ul facultății.

• BRĂTUCU Gabriel – gabriel.bratucu@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• CONSTANTIN Cristinel Petrișor – cristinel.constantin@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• DUGULEANĂ Liliana – ldugul@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• EPURAN Gheorghe – epuran.gheorghe@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• LUCA Florin Alexandru – florin.alexandru.luca@gmail.com – Teme și tematici (ENG / RO)
• MICU Adrian – mkdradrianmicu@yahoo.com – Teme și tematici (ENG / RO)

Filologie

Pentru domeniul de doctorat Filologie, examenul de specialitate va curpinde două probe:
1. Analiza unui concept teoretic din bibliografia propusă - probă scrisă
2. Descrierea temei alese pentru cercetarea doctorală - probă orală.
Examenul a fost stabilit pentru data de 25 septembrie, ora 9, în corpul T.

• BURADA Marinela – m.burada@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• CHEFNEUX Gabriela – gabriela.chefneux@unitbv.roTeme și tematici
• PUCHIANU Carmen Elisabeta – c.e.puchianu@unitbv.ro – Teme și tematici (DE / RO)
• SĂFTOIU Răzvan Georgian – razvan.saftoiu@unitbv.roTeme și tematici
• ALIC Liliana – lilianaalic@gmail.comTeme și tematici

Medicină

Pentru domeniul de doctorat Medicină, examenul de specialitate va curpinde o probă sub formă de interviu oral, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• ROGOZEA Liliana Marcela – r_liliana@unitbv.roTeme și tematici
• MOGA Marius Alexandru – mogas@unitbv.roTeme și tematici
• DIMA Lorena – lorena.dima@unitbv.roTeme și tematici
• AGACHE Ioana Octavia – ibrumaru@unitbv.roTeme și tematici
• IFTENI Petru Iulian – petru.ifteni@unitbv.roTeme și tematici

Știința sportului și educației fizice

Pentru domeniul de doctorat Știința sportului șiu educației fizice, examenul de specialitate va curpinde o probă sub formă de interviu oral, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.

• BĂDĂU Dana – danabadau.brasov@gmail.comTeme și tematici

Muzică

Pentru domeniul de doctorat Muzică (doctorat profesional, doctorat științific), examenul de specialitate pentru admitere constă în 2 probe specifice:
A. DOCTORAT PROFESIONAL
1. Un microrecital reprezentativ, cu o durata cuprinsă între 30-40 de minute. Lucrările trebuie să acopere cel puţin două stiluri muzicale diferite (practic, interpretativ vocal sau instrumental);
2.Prezentarea proiectului de cercetare propus pentru teza de doctorat (oral).
B. DOCTORAT ŞTIINȚIFIC
1. Istoria muzicii şi a stilurilor (teoretic, scris);
2. Prezentarea proiecului de cercetare propus pentru teza de doctorat (oral).
OBS. Conform Metodologiei de admitere, înscrierea la doctorat este condiționata de deținerea unui certificat de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională. Testul de competență lingvistică se susține anterior înscierii la doctorat.

• DRĂGULIN Stela Doina – dragulin@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• PEPELEA Roxana Maria – r_pepelea@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• COROIU Petruța Maria – petruta.maniutcoroiu@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• FILIP Ignac Csaba – f_ignac@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)
• OARCEA Ioan – oarcea.ioan@unitbv.ro – Teme și tematici (ENG / RO)