Domenii de doctorat și conducători

Facultatea de Alimentație și turism


Facultatea de Construcții


Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Inginerie mecanică

Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Ingineria lemnului


Facultatea de Inginerie mecanică


Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial


Facultatea de Știința și ingineria materialelor

Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Inginerie mecanică


Facultatea de Știința și ingineria materialelor


Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

 

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Facultatea de Ingineria lemnului

Facultatea de Alimentație și turism


Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Facultatea de Design de produs şi mediu

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Facultatea de Matematică și informatică  

Facultatea de Matematică și informatică

Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

 

Facultatea de Litere

 

 

 

Facultatea de Medicină 

 

 

 

Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

Facultatea de Muzică