Alegeri parțiale- Comisia I (Științe inginerești) de evaluare internă a dosarelor de abilitare


1 poziție – membru supleant-Comisia de evaluare internă I, domeniul de doctorat Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

În conformitate cu Art 4(1) din Regulamentul privind obținerea atestatului de abilitare, aprobat în şedința Senatului Universității Transilvania din Braşov din data de 29.03.2017, ulterior revizuit și aprobat în şedința Senatului Universității Transilvania din Braşov din data de 31.01.2018, ( https://www.unitbv.ro/documente/cercetare/doctorat-postdoctorat/metodologii-rapoarte/6._Regulament_abilitare.pdf ), Școla Doctorală Interdisciplinară organizează alegeri parțiale pentru poziția vacantă de membru supleant , evaluator pentru domeniul de doctorat Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale.

Conform Art 4(4) din Regulamentul de abilitare ,sunt eligibili pentru ocuparea acestei poziții conducătorii de doctorat din domeniul Inginerie electronica, telecomunicații și tehnologii informaționale, membri afiliați la SDI, în următoarele condiții:

a) să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, specifice domeniului in care are dreptul de a conduce doctorate, in vigoare la data alegerii ca membru in comisia de evaluare internă;

b) să nu fi coordonat teze de doctorat care au fost invalidate de CNATDCU.

Conform Art 4(5), excepțiile motivate de la aceste conditii, dupa caz, se aproba de catre Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UTBv).

Depunerea candidaturii se face pe bază de autopropunere (Art 4(6)), respectiv exprimarea intenției de a candida (format letric sau e-mail la adresa secretariat-sdi@unitbv.ro), însoțită de CV (format EuroPass redus, fără date cu caracter personal, asumat prin semnatură).

Lista candidaților înscriși și CV-urile acestora se vor posta pe site (Art.4(7)).

În scrisoarea /mail-ul de înregistrare a candidaturii, candidații vor menționa că sunt de acord cu procesarea datelor și postarea pe site-ul SDI a CV-urilor în scopul organizării alegerilor parțiale pentru C-SDI.

Desemnarea candidatului ales se face prin vot secret, în cadrul unei ședinte a Consiliului SDI, conform prevederilor Art 4(9) din Regulamentul de abilitare, fiind declarat câștigător candidatul care va întruni cele mai multe voturi "pentru" (cu condiția de majoritate simplă pentru desemnare din primul tur de scrutin, fără această condiție în turul doi). În caz de balotaj (Ia primul tur si/sau la turul doi, după caz), candidații în cauza vor fi departajati prin vot organizat în cadrul aceleași ședințe a C-SDI.

Candidați înscriși:
CV Laurențiu Mihail IVANOVICI

REZULTATE PRELIMINARE

Calendarul alegerilor parțiale

pentru Comisia I (Științe inginerești) de evaluare internă a dosarelor de abilitare

(aprobat în ședința C-SDI din 5.11.2018)

Etapă

Data

Obs.

Declanșare alegeri – postare anunț pe site

26 Noiembrie 2018

 

Depunere candidaturi

27 Noiembrie – 6 Decembrie 2018

Data limita de înregistrare 6.12.2018, ora 15.00

Afișare listă candidați

7 Decembrie 2018

 

Vot în consiliul SDI

10 Decembrie 2018

 

Afișare rezultate (preliminare)

11 Decembrie 2018

Rezultatele vor fi înaintate către CSUD pentru validare