Burse

I. Burse pentru stagii de cercetare în străinătate

În Universitatea Transilvania din Braşov, bursele pentru efectuarea de stagii de studii universitare se acordă în vederea susținerii mobilităților internaționale efectuate de către studenții-doctoranzi înmatriculați la formele de învățământ cu frecvență, indiferent de forma de finanțare (de la bugetul de stat sau cu taxă).

Având ca bază strategia universitații de intensificare a cooperării internaționale în domeniul cercetării științifice, stagiile de studii doctorale vizează stimularea mobilității internaționale a studenților-doctoranzi cu frecvență pentru efectuarea de studii teoretice şi experimentale în concordanță cu tema programului de doctorat şi facilitarea integrării în cadrul echipelor internaționale de cercetare.

Instrucțiuni specifice & rezultate

Rezultate competiția 2016-2017

Rezultate competiția 2017-2018