Competiții UTBv

Granturi pentru echipe interdisciplinare

Programul "Granturi pentru echipe interdisciplinare" se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor Universității Transilvania din Brașov. Programul urmărește consolidarea capacității instituționale de a valorifica sinergetic avantajul competitiv oferit de structura comprehensivă și multidisciplinară a universității, ce cuprinde ramuri de știință inginerești, sociale, umaniste, artistice, medicale, matematice, ale sportului și educației fizice.

Competiția 2017-2018 are ca temă generală "Dezvoltarea comunității locale", temele proiectelor de cercetare fiind stabilite în urma consultării cu reprezentanții administrației publice locale, răspunzând priorităților de dezvoltare locală și regională.

Descarcă pachetul de informații pentru competiția 2017.


Granturi pentru tineri cercetători

Programul "Granturi pentru tineri cercetători" se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor Universității Transilvania din Brașov aflați în etapa de consolidare a carierei academice. Scopul programului este de a susține dezvoltarea abilităților privind managementul cercetării și creșterea ratei de participare a tinerilor cercetători în competițiile de proiecte naționale și internaționale.

Descarcă pachetul de informații pentru competiția 2017.


Bursa pentru mobilitate internațională

Programul Bursa Universității Transilvania din Braşov pentru mobilitate internațională urmărește stimularea mobilității internaționale a cadrelor didactice și cercetătorilor în vederea dezvoltării echipelor de cercetare mixte.

Descarcă pachetul de informații:

Competitia 2018

Competitia 2017

Competitia 2016.

Competitia 2015

Competitia 2014

Competitia 2013