Fonduri structurale

PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI STRUCTURALE 2008-2015

Calificari superioare prin studii universitare de masterat in domeniul "Ingineria Autovehiculelor"
 • Nr. proiect: POSDRU/18/1.2/G/29587
 • Coordonator UTBV: ISPAS Nicolae
 • Perioada: 2008-2011

Studii doctorale pentru dezvoltare durabila (SD-DD)
 • Nr. proiect: POSDRU/6/1.5/S/6
 • Coordonator UTBV: SCUTARU Gheorghe
 • Perioada: 2008-2011

IT pentru dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale
 • Nr. proiect: POSDRU/31/3.1/G/8123
 • Coordonator UTBV: TECAU Alina
 • Perioada: 2008-2011

Antreprenoriat si supply chain management
 • Nr. proiect: POSDRU/31/3.1/G/35390
 • Coordonator UTBV: BRATUCU Gabriel
 • Perioada: 2008-2012

Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabila, PRO-DD
 • Nr. proiect: POSCCE-A2-O2.2.1-2007-1
  + Capacitati-I-2007- 2/
  Contract 11/2009
 • Coordonator UTBV: VISA Ion
 • Perioada: 2008-2012

Formarea profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pentru noi oportunitati de dezvoltare in cariera
 • Nr. proiect: POSDRU/57/1.3/S/32629
 • Coordonator UTBV: NEAGOE Mircea
 • Perioada: 2009-2012

Proiectarea, implementarea si derularea unui sistem de formare continua, inter-regional si trans-national, pentru obtinerea competentelor antreprenoriale (Edu-Antreprenor)
 • Nr. proiect: POSDRU/9/3.1/S/9
 • Coordonator UTBV: NEAGOE Mircea
 • Perioada: 2009-2012

Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor cu program de studiu în inginerie mecanică
 • Nr. proiect: POSDRU/22/2.1/G/40291
 • Coordonator UTBV: COSTIUC Liviu
 • Perioada: 2010-2012

Observatorul profesiilor muzicale
 • Nr. proiect: POSDRU/18/1.2/G/33715
 • Coordonator UTBV: DRAGULIN Stela
 • Perioada: 2010-2012

Educatie juridica de calitate - o sansa mai mare de integrare socio-profesionala
 • Nr. proiect: POSDRU/18/1.2/G/30228
 • Coordonator UTBV: MURZEA Cristinel Ioan
 • Perioada: 2010-2012

De la teorie la practica in medicina
 • Nr. proiect: POSDRU/22/2.1/G/36443
 • Coordonator UTBV: TECAU Marius
 • Perioada: 2010-2012

Dezvoltarea educatiei pentru viabilizarea pietei muncii prin vectori inovatori mecatronica-integronica
 • Nr. proiect: POSDRU/90/2.1/S/64144
 • Coordonator UTBV: CRISTEA Luciana
 • Perioada: 2010-2013

FlexFORM - program de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice
 • Nr. proiect: POSDRU/87/1.3/S/64069
 • Coordonator UTBV: CRISTEA Luciana
 • Perioada: 2010-2013

Calitate si expertiza in elaborarea si implementarea metodologiei de obtinere si testare a produselor competitive prin formarea profesionala in cadrul unor noi programe de master cu impact major pe piata muncii
 • Nr. proiect: POSDRU/86/1.2/S/56711
 • Coordonator UTBV: DUTA Anca
 • Perioada: 2010-2013

Asigurarea calitatii in invatamantul masteral internationalizat: dezvoltarea cadrului national in vederea compatibilizarii cu Spatiul European al invatamantului superior
 • Nr. proiect: POSDRU/86/S/59367
 • Coordonator UTBV: GHEORGHE Mihaela
 • Perioada: 2010-2013

Pregătire, instruire, educare în vederea asimilării de procese tehnologice inovative, îmbunătăţirea practicilor manageriale şi a protecţiei mediului în sectoare calde
 • Nr. proiect: POSDRU/81/3.2/S/55652
 • Coordonator UTBV: IOVANAS Radu
 • Perioada: 2010-2013

Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si sisteme complexe
 • Nr. proiect: POSDRU/86/1.2/S/61756
 • Coordonator UTBV: IVANOVICI Mihai
 • Perioada: 2010-2013

Parteneriat trans-national universitati- intreprinderi pentru practica studentilor
 • Nr. proiect: POSDRU/90/2.1/S/64210
 • Coordonator UTBV: LACHE Simona
 • Perioada: 2010-2013

Dental Training
 • Nr. proiect: POSDRU/81/3.2/48119
 • Coordonator UTBV: LIXANDROIU Dorin
 • Perioada: 2010-2013

Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor
 • Nr. proiect: POSDRU/86/1.2/S/61086
 • Coordonator UTBV: LIXANDROIU Dorin
 • Perioada: 2010-2013

Invata automatica
 • Nr. proiect: POSDRU/90/2.1/S/64051
 • Coordonator UTBV: MORARU Sorin
 • Perioada: 2010-2013

Program Strategic pentru promovarea Inovarii in Servicii prin Educatie Deschisa, Continua (INSEED)
 • Nr. proiect: POSDRU/86/1.2/S/57748
 • Coordonator UTBV: MORARU Sorin
 • Perioada: 2010-2013

Stagii moderne de practica in domeniul electrotehnic
 • Nr. proiect: POSDRU/60/2.1/S/17788
 • Coordonator UTBV: MORARU Sorin
 • Perioada: 2010-2013

Profesionalizarea carierei didactice noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Harghita si Neamt
 • Nr. proiect: POSDRU /87/1.3/S/62468
 • Coordonator UTBV: NEDELCU Anisor
 • Perioada: 2010-2013

Profesionalizarea carierei didactice noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie în judeţele Bacău şi Covasna
 • Nr. proiect: POSDRU /87/1.3/S/62339
 • Coordonator UTBV: NEDELCU Anisor
 • Perioada: 2010-2013

Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici la un nivel calitativ superior (PERFORMER)
 • Nr. proiect: POSDRU/86/1.2/62508
 • Coordonator UTBV: NOREL Maria
 • Perioada: 2010-2013

Program multi-regional de studii masterale in domeniul eActivitati - ESTART
 • Nr. proiect: POSDRU/86/1.2/S/54956
 • Coordonator UTBV: ROMANCA Mihai
 • Perioada: 2010-2013

Scoala universitara de formare initiala si continua a personalului didactic si a trainerilor din domeniul specializarilor tehnice si ingineresti- DidaTec
 • Nr. proiect: POSDRU/87/1.3/S/60891
 • Coordonator UTBV: ROMANCA Mihai
 • Perioada: 2010-2013

Burse doctorale pentru dezvoltare durabila
 • Nr. proiect: POSDRU/107/1.5/S/76945
 • Coordonator UTBV: SCUTARU Gheorghe
 • Perioada: 2010-2013

Burse postdoctorale pentru dezvoltare durabila POSTDOC_DD
 • Nr. proiect: POSDRU/89/1.5/S/59323
 • Coordonator UTBV: SCUTARU Gheorghe
 • Perioada: 2010-2013

Investitie in dezvoltare durabila prin burse doctorale -INDED
 • Nr. proiect: POSDRU/88/1.5/S/59321
 • Coordonator UTBV: SCUTARU Gheorghe
 • Perioada: 2010-2013

Tineri absolvenţi competitivi şi bine orientaţi pe piaţa muncii în domeniul auto
 • Nr. proiect: POSDRU/90/2.1/S/62601
 • Coordonator UTBV: TUREA Nicolae
 • Perioada: 2010-2013

Universitate pentru viitor in societatea comunicarii
 • Nr. proiect: POSDRU/86/1.2/64075
 • Coordonator UTBV: COPOSESCU Silviu
 • Perioada: 2011-2013

Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice
 • Nr. proiect: POSDRU/160/2.1/S/133020
 • Coordonator UTBV: LACHE Simona
 • Perioada: 2014-2015

Burse doctorale si postdoctorale pentru cercetarea de excelenta
 • Nr. proiect: POSDRU/ 159/1.5/S/134378
 • Coordonator UTBV: SCUTARU Gheorghe
 • Perioada: 2014-2015

Creșterea atractivității si performantei programelor de formare doctorala si postdoctorala pentru cercetători in științe inginerești ATRACTING
 • Nr. proiect: POSDRU/159/1.5/S/137070
 • Coordonator UTBV: SCUTARU Gheorghe
 • Perioada: 2014-2015

Parteneriat interuniversitar pentru excelenţa în inginerie PARTING
 • Nr. proiect: POSDRU/159/1.5/S/137516
 • Coordonator UTBV: SCUTARU Gheorghe
 • Perioada: 2014-2015

Comunitate virtuală pentru asigurarea calităţii şi pefecţionării managementului strategic şi inovativ în universităţile tehnice şi compozite, în vederea creşterii relevanţei învăţământului superior pentru plata muncii ACAD-INOV
 • Nr. proiect: POSDRU/155/1.2/S/141884
 • Coordonator UTBV: GHEORGHE Mihaela Dana
 • Perioada: 2014-2015