Taxele de școlarizare și cele de cămin pot fi plătite prin intranet și prin aplicația Student@UniTBv. Alte modalități de plată a diferitelor taxe în lei sunt disponibile  AICI. Atenție! Momentan nu se pot face plăți de pe cardul REVOLUT

Dacă întâmpinați probleme la plata taxelor prin intranet, trimiteți un email la adresa tsg@unitbv.ro 

 

 

Taxe de școlarizare valabile pentru anul universitar 2020-2021

Facultatea de Inginerie mecanică

Licență 3500 RON/an  (Zi+FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Știinta și ingineria materialelor

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Inginerie electrică şi știinţa calculatoarelor

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Licență 3500 RON/an (Zi)
Măsurători terestre și cadastru 3500 RON/an
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Design de mobilier și Inginerie a lemnului

Licență 3500 RON/an (Zi + FR)

Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Construcții

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Alimentație și turism

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Design de produs și mediu

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Matematică și informatică

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Licență Conversie profesională 3500 RON/an
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Licență 3500 RON/an  (Zi+ID)

Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Psihologie şi științele educației

Licență 3500 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Educație fizică şi sporturi montane

Licență  EFS, SPM 3500 RON/an  (Zi)
Licență  KMS 3500 RON/an  (Zi)
Licență 3500 RON/an  (FR)
Masterat 3500 RON/an

 

Facultatea de Muzică

Licență Instrumente, Canto 5500 RON/an (Zi)
Licență Muzică 3500 RON/an (Zi)
Masterat SPIIV 5500 RON/an
Masterat TAM 3500 RON/an
Masterat MELO 3500 RON/an (Zi)
Masterat MELO 3300 RON/an (IFR)

Facultatea de Medicină

Licență Medicină 6000 RON/an (Zi)
Licență Asistență medicală generală
4500 RON/an (Zi)
Licență Balneofiziokinetoterapie
4500 RON/an (Zi)
Licență Laborator clinic 3500 RON/an (Zi)
Masterat 4000 RON/an

Facultatea de Litere

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Drept

Licență 3500 RON/an (Zi+FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Sociologie și comunicare

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Formare psihopedagogică nivel I+II (IF)

650 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel I (IF)

1800 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel II (IF)

1200 RON/an

×

Eroare

Categoria nu a fost gasită

Tarife cazare în căminele studențești 2020 - 2021 (valabile începând cu 1 noiembrie 2020)

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   305 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:   305 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  460 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  460 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți pe locuri fără taxă de studii cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  145 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  460 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   460 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  460 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :    305 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  470 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   460 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2021)

Studenți ai Universității Transilvania:   40 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:   30 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  100 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  110 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepția camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2021 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   310 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  310 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  465 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  465 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți pe locuri fără taxă de studii, cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  150 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  465 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   465 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  465 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   310 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  480 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   465 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2021)

Studenți ai Universității Transilvania:   50 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  35 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   310 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  310 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  465 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  465 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți pe locuri fără taxă de studii, cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  150 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  465 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   465 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  465 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2, 310 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  475 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   465 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2021)

Studenți ai Universității Transilvania:   45 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  30 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  105 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  115 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   315 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  315 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  470 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  470 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți pe locuri fără taxă de studii, cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  155 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  470 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   470 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  470 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   315 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  480 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   470 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2021)

Studenți ai Universității Transilvania:   50 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  35 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  110 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  120 RON / loc / zi

 

Căminul 16 - etajul 1 (tarife fără TVA)
Camera dublă în regim single– 130 lei/noapte
Camera cu 2 paturi (două persoane) – 150 lei/noapte
Apartament – 180 lei/noapte

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2018 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație