Laura Teodora DAVID

Conferentiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Contact:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov, România
Corp K, sala KI 8
Tel./Fax: +40 268 416184
E-mail: lauradavid@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • consecințele psihosociale ale bolilor cronice,
  • aptitudini cognitive în relație cu utilizarea mediilor digitale,
  • programe de dezvoltare a competentelor la elevi si modele ale invatarii

Publicații (selecție):

  • David, L.T., Truta, C., Cazan, A-M., Albisser, S., Keller-Scheneider, M. (2016). Learning orientation, motivation and self-efficacy as triggers for teachers to engage in a new teaching setting. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Special Issue, Vol. 9 (59) No. 2, 25-30.
  • David, L.T. (2015). Boala ca factor perturbator in familie. În Năstasă, L.E. Consilierea familiei aflate în impas. București: Eikon, pp. 195-212, ISBN: 978-606-711-319-8.
  • David, L.T. (2015). Illness representation in motor impaired children. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 187, 93-97. doi:10.1016/j.sbspro.2015.03.018
  • David, L.T. (2012). Training effects on mental rotation, spatial orientation and spatial visualization depending on the initial level of spatial abilities. Procedia – Social and behavioral Sciences. 33, 328-332. doi:10.1016/j.sbspro.2012.01.137
  • David, L.T. (2012). Training of spatial abilities through computer games – results on the relation between game’s task and psychological measures that are used. Procedia – Social and behavioral Sciences. 33, 323-327. doi:10.1016/j.sbspro.2012.01.136