Laura Elena NĂSTASĂ

Conferențiar universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Contact:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov, România
Corp K, sala KI 8
Tel./Fax: +40 268 416184
E-mail: lauranastase@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • psihologia, consilierea psihologică și psihoterapia cuplului și a familiei;
  • consilierea psihologică și psihoterapia copilului, adolescentului și adultului;
  • dezvoltarea competențelor emoționale și sociale ale copiilor și adolescenților;
  • dezvoltarea inteligenței emoționale a părinților și specialiştilor;
  • psihologia educațională, consilierea școlară și vocațională.

Publicații (selecție)

  • Năstasă, L.E. (2016). What Do the Cards Tell Me about – Melo-Therapeutic Experience Focused on Developing Emotional Intelligence. Journal of Experiential Psychotherapy. 19, 2(74), 3-13.
  • Năstasă, L.E., & Mindu, S. (2016). Emotional support for teachers who interact with disabled children’s families. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences – Law. 9 (59), 2, 53-64.
  • Năstasă, L.E. (coord).(2015). Consilierea familiei aflate în impas – o abordare psihologică și educațională. București: Ed. Eikon.
  • Năstasă, L.E. (2013). Training de abilitare profesională în paradigma psihoterapiilor creative – meloterapie. Braşov: Ed. Universităţii Transilvania.
  • Năstasă, L.E. (2010). Dezvoltarea inteligenței emoționale a studenților de la psihologie prin intermediul grupului experiențial. In Mitrofan, I. Studii de validare şi cercetări aplicative ale psihologiei şi psihoterapiei unificării (în educație, dezvoltare personală şi clinică). Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti.