PĂLĂȘAN Toader

Profesor universitar
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Contact:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 56, Brașov, România
Corp K, sala KI 8
Tel./Fax: +40 268 416184
E-mail: toader.palasan@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • formarea inițiala si continuă a profesorilor,
  • ,,geografia educației”

Publicații (selecție):

  • Pălășan, T., (2016). Traces and signs of identity and continuity in the papers for obtaining the 1st teaching degree. Highlights from a "geography of education" in the south – east of Transylvania. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences • Law, Special Issue, Vol. 9(58) No. 1, pp. 113-120.
  • Voinea, M., Pălășan, T., (2014). Teachers’ professional identity in the 21st century Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 128, pp. 361-365. Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.172
  • Pălășan, T., Voinea, M., (2013). The impact of postmodern society values on professionalizing physical education and sports teachers. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series IX: Sciences of Human Kinetics, Vol. 6 (55), No. 1, pp. 103-108.
  • Pălășan, T., Voinea, M., (2012). Școala brașoveană. Dimensiuni ale creativității pedagogice. Conferința internațională a cadrelor didactice. Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov.
  • Pălășan, T., (2009). Strategii de formare a cadrelor didactice. București: Editura Universității din București.