COMŞA Ghiorghiţă Nicolaie

Șef lucrări dr. ing.
Departamentul Prelucrarea lemnului și designul produselor din lemn
Facultatea Ingineria lemnului

Contact:

B-dul/Str. Colinei, nr. 1, Brașov, Romania
Corp L, sala L III 5 Tel./Fax: +40 268 419581 E-mail: comgn@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • informatică aplicată în industria lemnului,
  • grafică ACAD,
  • SolidWorks,
  • proiectarea tehnologica pe calculator,
  • restaurare virtuală,
  • parchet stratificat

Publicații (selecție)

  • Comşa, G., N. (2015) Study Upon the Virtual Restoration Methods for the Paintings on a Wooden Support, International Conference ICWSE 10th edition “Wood Science and Engineering in the Third Millennium”, ICWSE 2015, November 5-7, Transilvania University, Braşov – Romania PROCEEDINGS ISSN 1843 – 2689, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, pp. 622-630.
  • Comşa, G., N. (2013) Modern solutions for designing furniture finishing technologies by means of a computer, International Conference ICWSE 9th edition “ Wood Science and Engineering in the Third Millennium”, ICWSE 2013, November 5-7, Transilvania University, Braşov – Romania Proceedings ISSN 1843 – 2689, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, pp.865-871.
  • Comşa, G., N. (2011) Study on technological design using pdm tools from Solidworks, International Conference ICWSE 8th edition “Wood Science and Engineering in the Third Millennium” ICWSE 2011, November 3-5, 2011 Transilvania University, Braşov – Romania Proceedings ISSN 1843 – 2689, Editura Universitatii Transilvania din Brasov , pp.533-538.
  • Comşa, G., N. (2010) Dimensional and geometrical optimization of structures and materials for curved or molded chair furniture Proceedings of the 3th International Conference ”Advanced Composite Materials Engineering" COMAT 2010, Braşov Romania and "Research & Innovation in Engineering, vol. 2, pp. 53-56.