GEORGESCU Marius Constantin

Profesor universitar
Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată
Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor

Contact:

Str. Mr. Cranța, nr. 19, Brașov, Romania
Corp N, sala NP18
Tel./Fax: +40 268 474718
E-mail: mgeorg@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Tractiune/vehicule electrice,
  • Electronica de putere,
  • Energii regenerabile

Publicații 

  • C. Marinescu, M. Georgescu, L. Cloțea, D. Marinescu, C.P. Ion, I. Şerban, M.D. Vâlcan: Surse regenerabile de energie – abordări actuale-, Ed. Universității Transilvania din Braşov, 2008, ISBN978-973-598-430-4.
  • M.D. Calin, E. Helerea, M. Georgescu: Magnetic materials for electrical machines used in transportation, Ed. Lambert Academic Publishing, Germania, 2015, ISBN 978-3-659-81774-8.
  • M. Georgescu: Dynamic Control of an Electric Vehicle with Traction Induction Motor, CONAT 2016 International Congress of Automotive and Transport Engineering, Brasov, Romania, pp. 482-487, ISBN 978-3-319-45446-7.
  • L. Barote, C. Marinescu, M.Georgescu: VRB Modeling for Storage in Stand-Alone Wind Energy Systems, IEEE Conference Power Tech’2009, ISBN 978-1-4244-2235-7, Bucharest, Romania, June/July, 2009, no. 387.
  • M. Georgescu, L. Barote, C. Marinescu, L. Clotea: Smart Electrical Energy Storage System for Small Power Wind Turbines, Proccedings of the IEEE International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments, OPTIM 2010, ISSN 1842-0133, ISBN 978-973-131-080-0, 20-22 May, Brasov, Romania, 2010, pp. 1192-1197.