STANCIU Alexandra

Asistent Universitar
Departamentul de Electronică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Contact:

B-dul/Str. Politehnicii nr. 1 Brașov, Romania
Corp N, sala NII11
Tel./Fax: +40 268 478705
E-mail: alexandra.stanciu@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • securitatea sistemelor pe chip si a sistemelor informatice ,
  • arhitecturi de procesoare si sisteme de calcul,
  • proiectarea si verificarea circuitelor integrate

Publicații (selecție)

  • Stanciu A., Cîrstea M., Moldoveanu F., Analysis and Evaluation of PUFbased SoC Designs for Security Applications, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 63, Issue 9, September 2016, pp. 5699÷5708, ISSN:0278-0046, DOI: 10.1109/TIE.2016.2570720 (ISI Journal, FI: 6.383).
  • Gaspar Z., Coliban R., Stanciu A., Sisteme pe bază de microprocesor, Implementări pe placa de dezvoltare Xilinx Spartan 3E, Ed. Universității Transilvania din Brașov, ISBN 978-606-19-0122-7.