PRESCURE Titus

Profesor universitar
Departamentul Drept
Facultatea de Drept

Contact:

B-dul Eroilor nr.25 Brașov, Romania
Corp T, sala TI 16
Tel./Fax: +40 268 471044
Email:titus.prescure@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • reorganizarea persoanei juridice
  • contracte speciale civile
  • drept international privat
  • arbitraj comercial

Publicații:

  • Prescure, T. (2012). Curs de contracte civile - în reglementarea Noului Cod Civil. București: Editura Hamangiu.
  • Prescure, T., &Teodorescu, B. (2017). Despre natura juridică a contractului de administrare dintre o societate comercială și administratorii acesteia. În Revista Romană de Drept  al Afacerilor, nr. 4/2017.
  • Prescure, T., & Spârchez, G. B. (2017). Contractul de voluntariat - o nouă specie contractelor cu titlu gratuit (Volunteer contract- a new species of free service agreements). În Revista ”Curentul Juridic” nr. 4/2017.
  • Matefi, R., &Prescure, T. (2017). Violența economică - viciu de consimțământ la încheierea actelor juridice civile?. În Revista Universul Juridic nr. 11/2017.
  • Matefi, R., & Prescure, T. (2017). Some considerations regarding the general legal status of the nullity of the legal act în the light of the new Civil Code. În Revista ”Law Review”, volumul VII, decembrie 2017.