Centrul de formare continuă

Prof. dr.ing. Anișor NEDELCU
  • Telefon: 0268-412644; 0268-413000 int. 141
  • E-mail: dfc@unitbv.ro

Centrul de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă

Conf. dr. Ana ENE

Centrul de învățare - Limbi Moderne

Conf. dr. Gabriela CUSEN

Biroul de asigurare a calității

Prof. dr. ing. Maria Luminița Scutaru

Biroul de gestiune a proceselor academice

Prof. dr. ing Gavrilă Calefariu

Biroul de management al proiectelor

Conf.dr.ing. Stelian ȚÂRULESCU

Centrul de Informare, Consiliere și Orientare a Carierei (CICOC)

Conf. dr. Camelia TRUȚĂ

Biroul de informații publice

Prof. dr. Liliana ROGOZEA / Laura MANEA

Biroul de relații cu mediul economic (BRME)

Conf. dr. Luminița PÂRV
  • Telefon: : 0268-413921; 0268-413000 int. 285
  • Fax: 0268-413921
  • E-mail: brme@unitbv.ro

Biroul de proprietate intelectuală

ing. Ioan ȚOȚU
  • Telefon: 0372729698
  • E-mail: dpi@unitbv.ro
  • Program cu publicul: luni – vineri 1200 – 1500

Biroul IT

Ing. Laurențiu DUMITRU

Biroul de dezvoltare imobiliară și strategii administrative

Conf. dr. Irinel Greșiță