Semestrul II

Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA

Semestrul II, anul universitar 2015 - 2016


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 10 mai 2016 - 26 august 2016.

2. Desfășurarea concursului didactic: 12 - 16 septembrie 2016.

3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 17 februarie 2016.

4. Depunere contestații: 19 - 23 septembrie 2016 (contestațiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30).

5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților: 26 - 28 septembrie 2016

6. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania din Brașov: 29 - 30 septembrie 2016.

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: Lista candidatilor pe facultati (CV si FV)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

4.  Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs