Semestrul I

Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA

Semestrul I, anul universitar 2018 - 2019


 

1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 05 decembrie 2018 - 16 ianuarie 2019 *.

2. Desfășurarea concursului didactic: 05 februarie - 10 februarie 2019.

3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 11 februarie 2019.

4. Depunere contestații: 11 - 13 februarie 2019 (contestațiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30 la Registratura Universității).

5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților: 13 - 14 februarie 2019.

6. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania din Brașov: 14 - 15 februarie 2019.

* Cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic:
- Centralizator probe de concurs
- Lista candidaților pe facultăți (CV și FV)

Rezultatele concursului didactic:LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs - seria I
2. Posturi scoase la concurs - seria II

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

ANEXE procedura concurs posturi

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultăți

6. Comisii concurs