Consiliul de Administraţie a aprobat in sedinta din 5 mai 2014 scoaterea la concurs pe perioada determinata de 3 ani a posturilor de Asistent universitar, poziţiile 56 si 57 din statul de funcţii al departamentului de Interpretare si Pedagogie Muzicala.