Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul I, anul universitar 2012 - 2013


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 21 decembrie 2012 - 6 februarie 2013.

2. Comunicarea avizului delegalitate cu privire la dosarul înscriere și transmiterea invitației de a participa la concurs (fax/e-mail): 7 februarie 2013

3. Desfășurarea concursului didactic: 22 - 23 februarie 2013.

4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 23 februarie 2013.

5. Depunere contestații: 25 februarie - 1 martie 2013 .

6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților: 4 - 5 martie 2013

7. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania din Brașov: 7 martie 2013.

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.ANUNT IMPORTANT: Desfasurarea concursului pentru postul de LECTOR, pozitia 29 in cadrul Departamentului de Drept se amana pentru data de 23.02.2013, incepand cu ora 15:30


 

Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: LISTA CANDICAȚILOR PE FACULTĂTI (zip)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

4.  Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs