Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul I, anul universitar 2013 - 2014


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 18 noiembrie 2013 - 31 ianuarie 2014.

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs (fax/e-mail): 31 ianuarie 2014.

3. Desfășurarea concursului didactic: 22 februarie - 1 martie 2014.

4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 1 martie 2014.

5. Depunere contestații: 3-7 martie 2014 (contestațiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30).

6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților și  validarea de către Senatul Universității din Brașov: în intervalul 10 - 21 martei 2014

 

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic:LISTA CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI (zip)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

4.  Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs