Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul I, anul universitar 2015 - 2016


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 25 noiembrie 2015 - 8 ianuarie 2016.

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a praticipa la concurs (fax / email): 10 ianuarie 2016.

3. Desfășurarea concursului didactic: 25 - 29 ianuarie 2016.

4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 29 ianuarie 2016.

5. Depunere contestații: 1 - 5 februarie 2016 (contestațiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30 ).

6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliul Facultății și validarea de către Senatul Universității Transilvania din Brașov în intervalul: 8 - 12 februarie 2016

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr.29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic:

Rezultatele concursului didactic: 


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

4.  Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs