Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul I, anul universitar 2016 - 2017

ANUNȚ privind schimbarea datei şi orei de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de Profesor universitar, poziția 3, din statul de funcții al Departamentului de Literatura şi Studii Culturale. Concursul va avea loc în data de 29 ianuarie 2017, ora 17:00, corpul T, sala TP14.


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 28 noiembrie 2016 - 19 ianuarie 2017*.

2. Desfășurarea concursului didactic: 30 ianuarie - 03 februarie 2017.

3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 04 februarie 2017.

4. Depunere contestații: 06 - 10 februarie (contestațiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30 la Registratura Universității).

5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților: 13 - 14 februarie 2017

6. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania din Brașov: 15 februarie 2017.

* Conform prevederilor legale, Codul Muncii și HG nr. 871/2106, zilele de 30 noiembrie, 01-02 decembrie 2016 sunt zile libere 

Programul de lucru cu publicul al directorilor de departamente

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: Lista candidatilor pe facultati (CV si FV)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

4.  Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs