Componența Comisiei de Disciplină

1. Prof. dr. ing. Virgil GEAMĂN - Președinte

2. Prof. dr. ing. Gavrilă CALEFARIU - Membru

3. Conf. dr. Carmen Adriana GHEORGHE  - Membru

4. Ec. Corina DERCZENI  - Secretar


Comisia a fost constituită în temeiul reglementărilor actuale, fiind numită prin Ordinul Rectorului nr. 8933/25.10.2017.