COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

din Universitatea Transilvania din Brașov

1. Lector dr. Cristina ROTARU SALCĂ Președinte Comisie de Etică universitară
2. Conf. dr. Cristian TEREȘNEU  Vicepreședinte Comisie de Etică universitară
3. Prof. dr. Marcela LUCA Membru
4. Prof. dr. Marinela BURADA Membru
5. Prof. dr. Veneţia SANDU Membru
6. Sef lucr. dr. Elena COCUZ Membru
7. Sociolog Mariana CIOCOIU Membru
8. Stud. Dorin DUBCEAC Membru
9. Stud. Alexandru LĂCULICEANU Membru
10. Ing. Alina NEAGOE Secretar Comisie de Etică universitară

 Comisia a fost constituită în temeiul reglementărilor actuale, fiind numită prin:

  • - Ordinul Rectorului nr. 5203/21.05.2012
  • - Ordinul Rectorului nr. 6500/02.04.2014
  • - Ordinul Rectorului nr. 7047/15.10.2014
  • - Ordinul Rectorului nr. 8419/14.12.2016
  • - Ordinul Rectorului nr. 9032/22.12.2017
  • - Ordinul Rectorului nr. 9069/16.01.2018
  • - Ordinul Rectorului nr. 9128/01.03.2018
  • - Ordinul Rectorului nr. 9396/28.09.2018
  • - Ordinul Rectorului nr. 9703/19.12.2018