COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ

din Universitatea Transilvania din Brașov

1. Lect. dr. Cristian ROTARU SALCA Președinte Comisie de Etică universitară
2. Conf. dr. Cristian Cornel TEREȘNEU  Vicepreședinte Comisie de Etică universitară
3. Prof. dr. Mihaela BARITZ Membru
4. Prof. dr. Marinela BURADA Membru
5. Conf.univ.dr. Dana BOȘCOR Membru
6. Sociolog Maria CIOCOIU Membru
7. Prof. dr. ing. Veneția SANDU Membru
8. Stud. Dorin DUBCEAC Membru
9. Stud. Alexandru LACULICEANU Membru
10. Ing. Alina NEAGOE Secretar Comisie de Etică universitară

 Comisia a fost constituită în temeiul reglementărilor actuale, fiind numită prin:

  • - Ordinul Rectorului nr. 5203/21.05.2012
  • - Ordinul Rectorului nr. 6500/02.04.2014
  • - Ordinul Rectorului nr. 7047/15.10.2014