Invitatie achizitie Servicii cazare si masa pentru participanții la vizita de studiu în Bucuresti

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele servicii cazare si masa ucuresti.

Invitatie participare

 

 

Achiziția de materiale pentru activitati instruire, proiect ROSE - DPM

 Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov - Facultatea de Design de Produs și Mediu a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi PENTRU UNIVERSITĂȚI – Categorie de grant- SGNU - MARE derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare

Documentatie invitatie participare achizitie de materiale pt activitati de instruire

Invitatie participare REVIZII TEHNICE NECESARE FUNCȚIONĂRII CENTRALELOR TERMICE DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV. Servicii necesare obtinerii avizelor/autorizatiilor centralelor termice din Universitatea Transilvania

14.10.2019

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la procedura de achizitie directă, în vederea achizitionarii de REVIZII TEHNICE NECESARE FUNCȚIONĂRII CENTRALELOR TERMICE DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV (50720000-8 - Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale (Rev.2)), conform caiet de sarcini cu specificatiile tehnice atasate prezentei invitatii.Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice si Serviciul Administrativ Patrimoniu tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro;Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier

Termenul limita de primirea ofertelor este 18.10.2019 ora 10.00.

Invitatie participare servicii revizii centrale

Clarificare Servicii dezinsectie si deratizare

Valoare totala estimata 16975 lei fara TVA

Servicii de dezinsectie si deratizare

 Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel / fax: 0268/413000 / 410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la procedura de achizitie directa, in vederea achizitionarii de „Servicii de dezinsectie si deratizare” (90921000-9 Servicii de dezinfectie si dezinsectie, 90923000-3 Servicii de deratizare (Rev.2), conform anexei cu specificatiile tehnice atasate prezentei invitatii. Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV - Biroul de Achizitii Publice tel/fax: 0268/414.900; adresa de email: tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Dogar Liviu Doru. Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier.Termenul limita de primirea ofertelor este 27.09.2019 ora 11.00.

Invitatie_participare_servicii_dezinsectie_si_deratizare

Servicii transport Brasov - Reci (Covasna) - Brasov, pr ROSE, silvicultura

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere in cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE) va solicita sa depuneti oferta pentru Servicii transport Brasov - Reci (Covasna) - Brasov, conform invitatiei de participare

Invitatie_participare_servicii_transport_Reci_pr_ROSE_silvicultura

Achizitie Servicii transport, cazare si masa pentru participanții la vizita de studiu în județul Sibiu

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele servicii transport, cazare si masa Sibiu.

 

Invitatie participare

Achizitie transport, cazare si masa in Bucuresti

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele servicii transport, cazare si masa Bucuresti.

Invitatie participare

Achizitie Servicii de dezinsectie si deratizare 2019

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel / fax: 0268/413000 / 410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, in vederea achizitionarii de „Servicii de dezinsectie si deratizare” (90921000-9 Servicii de dezinfectie si dezinsectie, 90923000-3 Servicii de deratizare (Rev.2), conform anexei cu specificatiile tehnice atasate prezentei invitatii.

Invitatie participare