Servicii monitorizare, dispecerizare şi intervenție operativă la sistemele antiefracție si antiincendiu precum şi mentenanța sistemelor de alarmare

 11.02.2020

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro va invita sa participati la procedura de achizitie directă conform art. 7 alin 5 din LG 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, în vederea achizitionarii de Servicii monitorizare, dispecerizare şi intervenție operativă la sistemele antiefracție  si antiincendiu  precum şi mentenanța sistemelor de alarmare cod CPV – 79711000-1 (Rev.2), conform anexei cu specificatiile tehnice atasata prezentei invitatii. Informatii spulimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice tel/fax: 0268/414.900; adresa de email: tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Lucian Mîzgaciu. Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier Termenul limita de primirea ofertelor este 17.02.2020 ora 12.00. Adresa la care se transmit ofertele este Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr 29, la Registratura, in atentia Biroului de Achizitii sau pe tehnic@unitbv.ro.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut

Caiet sarcini Servicii monitorizare dispecerizare si interventii casierii

Servicii de analize medicale de laborator și servicii de medicina muncii

Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro, vă invită să participați la achiziția directă, în vederea achiziționării de „Servicii de analize medicale de laborator și servicii de medicina muncii” (Cod CPV principal 85140000-2 - Diverse servicii de sănătate (Rev.2), Cod CPV secundar 85148000-8 - Servicii de analize medicale (Rev.2), Cod CPV secundar 85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)), conform anexei cu specificatiile tehnice atașate prezentei invitații.

Invitatie participare

Anunt de atribuire abonament ziarul Financiar si Business Magazin
Achizitie Service ascensoare 2020

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Service ascensoare cod CPV 50750000-7 - Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2).

Invitatie participare

Servicii de transport valori 2020-2021

   Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax: 0268/413000 /410525, www.unitbv.ro va invita sa participati la procedura de achizitie directă conform art. 7 alin 5 din LG 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, în vederea achizitionarii de Servicii  de transport valori  cod CPV (60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2), conform anexei cu specificatiile tehnice atasata prezentei invitatii. Informatii spulimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice tel/fax: 0268/414.900; adresa de email: tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Lucian Mîzgaciu. Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier Termenul limita de primirea ofertelor este 05.02.2020 ora 12.00. Adresa la care se transmit ofertele este Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr 29, la Registratura, in atentia Biroului de Achizitii sau pe tehnic@unitbv.ro. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Caiet sarcini transport valori

Servicii de transmisii de date punct la punct 2020

 Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro, va invita sa participati la procedura de achizitie directă, în vederea achizitionarii de „Servicii de transmisii de date punct la punct” (72318000-7 - Servicii de transmisie de date (Rev.2)), conform anexei cu specificatiile tehnice atasate prezentei invitatii. Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice tel/fax: 0268/414.900; adresa de email: tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Dogar Liviu Doru. Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier. Termenul limita de primirea ofertelor este 31.01.2020 ora 10.00. Adresa la care se transmit ofertele este Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV, Bdul Eroilor nr .29, la Registratura, in atentia Biroului de Achizitii sau tehnic@unitbv.ro. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut. Durata contractului: 12 luni.

Documentatie servicii transmisi de date punct la punct

Raspuns clarificare Servicii monitorizare, dispecerizare şi intervenție operativă la sistemele antiefracție si antiincendiu precum şi mentenanța sistemelor de alarmare
Solicitare clarificare:
 1. Ce fel de model de sistem de alarma este  instalat in obiectivele de monitorizare? Ce consumabile presupun acest sisteme de alarma?
2.Pentru o intocmire cat mai corecta a cerintei preț unitar lei fără TVA pentru fiecare consumabil utilizat( înlocuirea totala a sistemului în caz de defecțiune);” va rugam sa ne prezentati date generale despre sistemele instalate  ( De exemplu: daca prezinta sirena, buton de panica, acumulatori).
Raspuns:
 Prin consumabile se inteleg: acumulatori backup din cutiile unitatilor centrale a sistemelor de alarma, cu urmatoarele caracteristici: 12V 7Ah; acumulatori din sirenele de exterior, cu urmatoarele caracteristici: 12V 7Ah; contact magnetic usa montat aparent.
Sistemele de alarma instalate sunt produse de catre Paradox, DSC.
Toate sistemele de alarma sunt dotate cu sirene alarma interior si exterior, acumulatori, butoane panica/pedala.
Revizii tehnice necesare funcționării centralelor termice din Universitatea Transilvania din Brașov si lucrări necesare obținerii avizelor/autorizațiilor centralelor termice

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Revizii tehnice necesare funcționării centralelor termice din Universitatea Transilvania din Brașov si lucrări necesare obținerii avizelor/autorizațiilor centralelor termice cod CPV 50720000-8 - Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale (Rev.2) si 45259300-0 Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2).

Invitatie participare

Anunt atribuire Servicii cazare si masa pentru participanții la vizita de studiu în Bucuresti ROSE SEA
Anunt atribuire pentru achizitia - Servicii cazare si masa pentru participanții la vizita de studiu în Bucuresti ROSE SEA

Anunt atribuire

 

 

Servicii monitorizare, dispecerizare şi intervenție operativă la sistemele antiefracție si antiincendiu precum şi mentenanța sistemelor de alarmare

 Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro va invita sa participati la procedura de achizitie directă conform art. 7 alin 5 din LG 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, în vederea achizitionarii de Servicii monitorizare, dispecerizare şi intervenție operativă la sistemele antiefracție  si antiincendiu  precum şi mentenanța sistemelor de alarmare cod CPV – 79711000-1 (Rev.2), conform anexei cu specificatiile tehnice atasata prezentei invitatii.

Informatii spulimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice tel/fax: 0268/414.900; adresa de email: tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Lucian Mîzgaciu.

Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier

Termenul limita de primirea ofertelor este 27.01.2020 ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele este Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr 29, la Registratura, in atentia Biroului de Achizitii sau pe tehnic@unitbv.ro.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut

Servicii monitorizare,dispecerizare si interventii casierii