Alegeri 2015 - 2019

Alegeri 2018 - 2019

VI. ALEGERI DIRECTOR DEPARTAMENT - MATEMATICĂ-INFORMATICĂ AL FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

> Rezultat alegeri director Departament Matematică-Informatică - prof. dr. Ovidiu POPESCU
> Depuneri candidaturi director Departament Matematică-Informatică
> Calendar alegeri director Departament Matematică-Informatică

V. REZULTATUL ALEGERILOR REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

> Studenți validați

IV. ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV - FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ȘI EXPLOATĂRI FORESTIERE; FACULTATEA DE MEDICINĂ

> Calendarul alegerilor pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității Transilvania din Brașov

III. REZULTATUL ALEGERILOR REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

> Studenți validați

II. ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

> Calendarul alegerilor pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității Transilvania din Brașov

I. ALEGERI DIRECTOR DEPARTAMENT - INGINERIE ELECTRICĂ ȘI FIZICĂ APLICATĂ

> Depuneri candidaturi director Departament Inginerie electrică și fizică aplicată
> Calendar alegeri director Departament Inginerie electrică și fizică aplicată

 

Alegeri 2017 - 2018

III. ALEGERI DIRECTOR DEPARTAMENT SILVICULTURĂ

> Rezultate alegeri director Departament Silvicultură
> Depuneri candidaturi Departament Silvicultură
> Calendar alegeri Departament Silvicultură

II. ALEGEREA REPREZENTANȚILOR ANGAJAȚILOR LA NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ AL INSTITUȚIEI

> Model proces verbal alegeri 2018 - numărare voturi
> Model proces verbal alegeri 2018
> Anunț alegeri
> Calendar alegeri etapa I
> Calendar alegeri
> Reprezentativitate

I. ALEGERI DIRECTOR DEPARTAMENT INGINERIA MATERIALELOR ȘI SUDURĂ

> Rezultatul alegerilor pentru funcția de Director departament – Ing. Materialelor și sudură
> Depunerea candidaturilor pentru funcția de Director departament – Ing. Materialelor și sudură
> Calendar alegeri director departament – Ingineria materialelor și sudură

 

Alegeri 2015 - 2016

VII. ALEGERI DIRECTOR DEPARTAMENT INGINERIA FABRICAȚIEI

> Rezultatul alegerilor pentru funcția de Director Departament - Ingineria Fabricației
> Depunerea candidaturilor pentru funcția de Director Departament - Ingineria Fabricației
> Calendar alegeri Director Departament – Ingineria Fabricației

VI. ALEGERI STUDENT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

> Rezultat alegeri reprezentant studenți în Consiliul de Administrație
> Depuneri candidaturi pentru alegerea reprezentantului studenților UniTBv în Consiliul de Administrație
> Regulament pentru alegerea reprezentanților studenților

V. SELECȚIE DECANI

> Selecție decani la Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane și Facultatea de Sociologie și Comunicare
> Rezultatele concursului de selecție decani
> Programare interviurilor pentru concurs selecție decani
> Depuneri candidaturi selecție decani
> Calendar selecție
> Metodologie selecție
> Anexa 1 – cerere
> Anexa 2 – declarație
> Anexa 3 – acord
> Anexa 4 – proces verbal
> Model buletin de vot

IV. ALEGERI: RECTORUL UNIVERSITĂȚII, SENATUL UNIVERSITĂȚII

> Rezultatele alegerilor pentru funcția de rector și pentru membri plini și supleanți din Senat
> Model buletin de vot pentru alegerea rectorului universității
> Model buletin de vot al membrilor în Senatul Universitații
> Liste votanți cadre didactice / studenți - alegeri 2016
> Depunerea cadidaturilor pentru funcția de rector
> Informații privind modalitatea de votare

III. ALEGERI STUDENȚI: SENATUL UNIVERSITAR

> Rezultatele alegerilor studenților în Senatul Universitații

II. ALEGERI: CONSILII FACULTĂȚI

> Rezultatele alegerilor studenților in consiliile facultăților
> Rezultatele alegerilor pentru consiliile departamentelor și consiliile facultăților

I. ALEGERI: DIRECTORI DEPARTAMENTE, CONSILII DEPARTAMENTE

> Rezultat alegeri pentru funcția de Director la Departamentul – Specialități Medicale și Chirurgicale
> Depuneri candidaturi la funcția de Director la Departamentul – Specialități Medicale și Chirurgicale
> Calendar alegeri Director Departament - Specialități Medicale și Chirurgicale
> Directori departamente validați
> Depunerea candidaturilor la funcția de Director de departament

 

Acte normative

> Anexa 1 - Calendarul alegerilor 2015 - 2016
> Anexa 2 - Norma de reprezentare
> OMECS nr. 3751 din 29.04.2015
> Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor
> Legea educației naționale 1/2011

 

Referendum

> Rezultate referendum 2015
> Model buletin de vot
> Liste votanți referendum 2015
> Informații referendum 2015

 

 

Arhiva alegeri 2011-2015