Despre colecție

Prezentarea colecției Științe ale educației

 Scopul colecției Științe ale Educației este să ofere perspective diverse de interpretarea unor  concepte, procese și fenomene din domeniul educației și  exemple de bună practică în acord cu tendințele de evoluție a domeniului  și a societății.

Lucrările din seria Științe ale Educației se adresează în primul rând celor care doresc să se dedice carierei didactice, practicienilor din domeniul educației – profesori de la toate nivelurile sistemului de învățământ, consilieri școlari, manageri, profesori itineranți, cercetători în educație – dar și celor care sunt implicați în diverse ipostaze în lumea dinamică și complexă a educației.

Volumele din această colecție cuprind dicționare, traduceri și lucrări orginale ale autorilor români sau străini care sunt expresia preocupărilor de natură teoretică și practică din următoarele domenii:

  • Fundamentele educației;
  • Teoria și metodologia curriculumului;
  • Teoria și metodologia instruirii;
  • Teoria și metodologia evaluării;
  • Formarea inițială și continuă a profesorilor;
  • Management educațional;
  • Didactica diverselor arii curriculare;
  • Psihopedagogie specială;
  • Politica și filosofia educației;
  • Psihologia educației.

Ne dorim ca această colecție să atragă cât mai mulți autori din domeniile amintite pentru a oferi răspunsuri și  soluții inovatoare pentru o educație durabilă.

 Conf. dr. Mihaela Voinea

Coordonator colecție