Descrierea sistemului peer-review

Manuscrisele depuse de autori sau responsabilii de volum în format electronic sunt evaluate de editor(i) în vederea demarării procesului de peer-review. Manuscrisele pentru care se demarează procesul de peer-review sunt trimise spre evaluare unui număr de doi referenţi din rândul membrilor Consiliului Editorial sau unor colaboratori ai Editurii, cu expertiză în domeniul abordat de lucrare.

Referenţilor li se cere să determine dacă informaţiile prezentate în manuscris sunt corecte şi coerente din punct de vedere ştiinţific şi să evalueze calitatea manuscrisului pe baza unui formular specific. Referenţii sunt solicitaţi să comenteze asupra punctelor tari şi a celor slabe ale lucrării. În urma evaluării, referenţii propun editurii:

  • să accepte manuscrisul, cu sau fără modificări;
  • să invite autorii să revizuiască manuscrisul pentru a răspunde comentariilor formulate de referenţi înainte de a lua decizia finală cu privire la publicarea manuscrisului;
  • să respingă manuscrisul, argumentele invocate privind lipsa interesului ştiinţific, lipsa noutăţii, abordarea superficială a subiectului sau probleme majore de redactare.

Decizia de a edita o carte se bazează pe evaluarea calităţii argumentelor aduse de fiecare dintre referenţi si de către autori cu privire la calitatea manuscrisului. Referenţilor li se poate solicita să detalieze decizia iniţială, în special în cazurile în care există neconcordanţe între opiniile referenţilor sau când autorul consideră că anumite aspecte au fost greşit înţelese. În anumite situaţii, pot fi consultaţi referenţi suplimentari pentru a rezolva neînţelegerile.

Referenţii vor trata conţinutul manuscrisului drept confidenţial. Cei care au acces la conţinutul materialului au obligaţia să păstreze confidenţialitatea şi să nu îl folosească în mod necorespunzător. Procesul de recenzie va asigura tuturor autorilor şanse egale de publicare a manuscrisului lor. Acceptarea şi programarea pentru publicare a lucrărilor nu va fi împiedicată de criterii adăugate ulterior sau de proceduri suplimentare care nu erau înscrise iniţial în procesul de recenzie.

După parcurgerea acestor etape se va lua o decizie cu privire la publicare, iar autorii vor fi înştiinţaţi prin e-mail.