ISBN

1. Semnificaţia codului ISBN

Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii. Este format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă:

 • • prefix 978 – indicativul pentru identificarea producţiei editoriale de carte la nivel internaţional;
 • • codul de ţară – indică grupul naţional, lingvistic sau geografic. Acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului şi nu limba în care este publicată cartea; codul 973 identifica editorii din România.
 • • codul de editură – identifică editorul documentului. Lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor;
 • • numărul de ordine – numerotează documentul printre publicaţiile editorului;
 • • cifra de control – este ultima cifră a codului ISBN. Aceasta permiteverificarea validităţii codului ISBN.

2. Categorii de documente care primesc cod ISBN

Primesc cod ISBN următoarele categorii de documente:

 • • Publicaţii tipărite (Printed Books);
 • • Cărţi şi broşuri tipărite;
 • • Cărţi audio pe casete, CD sau DVD;
 • • Atlase şi hărţi geografice cu text;
 • • Partituri muzicale cu text;
 • • Publicaţii cu foi volante, cu text (apariţie unică sub un titlu comun);
 • • Publicaţii Braille;
 • • Publicaţii microforme;
 • • Publicaţii electronice sau online;
 • • Copii digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite;
 • • Programe de calculator educaţionale sau didactice;
 • • Publicaţii multimedia.

3. Categorii de documente care nu primesc cod ISBN

Nu se acordă cod ISBN pentru următoarele categorii de documente:

 • • documente care conţin exclusiv informaţii publicitare;
 • • publicaţiile periodice;
 • • tipăriturile fără pagină de titlu sau text însoţitor;
 • • documentele personale (precum curriculum vitae şi profilurile personale);
 • • felicitările;
 • • înregistrările muzicale;
 • • partiturile muzicale fără text;
 • • programele de calculator care sunt utilizate în orice alt scop decât unul educaţional sau didactic;
 • • mesajele electronice şi orice alt tip de corespondenţă electronică;
 • • jocurile.

4. Reguli de acordare a codurilor ISBN

Centrul Naţional ISBN atribuie coduri ISBN atât pentru edituri, cât şi pentru autorii/ instituţiile care realizează cărţi în regie proprie. Centrul Naţional ISBN atribuie editurilor coduri ISBN, în serii de câte 10. Obţinerea unor noi coduri ISBN se face după justificarea (obligatorie) a modului de utilizare a codurilor solicitate anterior, conform Listei codurilor ISBN utilizate.

Un editor care are mai multe case de editură şi care publică lucrări sub numele fiecăreia, trebuie să solicite serii de coduri ISBN diferite pentru fiecare editură. În cazul schimbării adresei, denumirii sau a altor elemente de identificare a editurii, editorul trebuie să anunţe Centrul Naţional ISBN, pentru a actualiza înregistrarea din baza de date.

Codurile ISBN sunt transmise solicitantului, în scris, direct, prin fax sau e-mail.

Centrul Naţional ISBN atribuie coduri ISBN pentru lucrări ocazionale sau în regie proprie în număr de maxim 2 coduri pe an calendaristic. Ele sunt solicitate în scris, printr-o cerere-tip, de către autor/ instituţia responsabilă de apariţia lucrării. Solicitările se vor depune direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României sau pot fi transmise prin fax sau e-mail.

Pe coperta lucrărilor apărute ocazional vor apărea, obligatoriu, următoarele informaţii: titlul, autorul, oraşul şi anul calendaristic. Orice alte informaţii despre tipografie, tehnoredactare, grafică etc. vor fi menţionate pe verso paginii de titlu.

5. Reguli de utilizare a codurilor ISBN

Cărţi şi broşuri într-un volum: se acordă câte un cod ISBN pentru fiecare titlu. Codul ISBN se tipăreşte pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, şi pe coperta a IV-a.

Notă: Broșura este publicația având până la 48 de pagini. Cartea este publicația având peste 48 pagini.

Lucrarea în mai multe volume: se acordă un cod ISBN pentru partea generală (lucrarea în totalitatea sa) şi câte un cod ISBN pentru fiecare volum în parte. Cele două coduri ISBN ale fiecărui volum se tipăresc pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, şi pe coperta a IV-a.

Retipărire (prelungire de tiraj): se păstrează codul ISBN original care se tipăreşte pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, şi pe coperta a IV-a. Definiţie: retipărirea reprezintă un nou tiraj al unui document deja publicat. Documentul retipărit nu suferă nici o modificare în ceea ce priveşte textul, titlul, anul calendaristic şi formatul de prezentare al documentului original. Sunt admise unele modificări faţă de documentul original: schimbarea preţului, corectarea greşelilor de ortografie care nu afectează sensul textului, precum şi adăugarea sau suprimarea câtorva rânduri care nu afectează numărul de pagini sau sensul textului.

Ediţie nouă: se acordă un nou cod ISBN care se tipăreşte pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, şi pe coperta a IV-a. Definiţie: ediţia nouă este documentul care, faţă de original, suferă modificări: asupra textului, titlului, anului calendaristic, formatului, editurii sau conţine ilustraţii în interiorul documentului.

Coediţie: fiecare editor acordă lucrării respective câte un cod ISBN din propria serie de coduri. Codurile ISBN, însoţite de numele editurii, vor fi tipărite în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a. Definiţie: coediţia este lucrarea realizată de doi sau mai mulţi editori, menţionaţi şi pe pagina de titlu.

Documente electronice: se acordă cod ISBN după aceleaşi reguli ca şi pentru formatul tipărit. Codul ISBN trebuie imprimat, în funcţie de suportul documentului, pe CD-ROM, pe coperta acestuia şi/ sau pe ecranul de prezentare.

6. Întrebări frecvente despre ISBN

a) Codul ISBN asigură exclusivitate asupra denumirii editurii sau denumirii cărţii?

Nu. Acordarea codului ISBN pentru un titlu de carte nu conferă nici un drept de exclusivitate asupra denumirii editurii şi/sau titlului cărţii. Pentru protejarea denumirii editurii/titlului este necesară înregistrarea mărcii la O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).

b) Pentru un document ce va fi tipărit într-o altă ţară, dar editorul este din România,unde se va solicita ISBN-ul?

ISBN-ul este întotdeauna acordat editorului şi nu tipografului. În acest caz, editorul va solicita Centrului Naţional ISBN din România un cod ISBN spre a fi tipărit pe carte, apoi îl va transmite persoanei care face tehnoredactarea.

c) Unde se poate tipări codul ISBN?

Codul ISBN se tipăreşte pe verso paginii de titlu în cadrul descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a.

d) Care este relaţia dintre codul ISBN şi codul de bare?

Codul EAN 13 are aceleaşi cifre ca şi codul ISBN. Un cod de bare nu este un cod ISBN şi nici un cod ISBN nu este un cod de bare.

e) Care este relaţia între ISBN şi copyright?

Codul ISBN este un cod de identificare a unei cărţi, pe plan internaţional. El nu are nicio valoare juridică, ceea ce înseamnă ca nu oferă protecţie privind dreptul de autor.

f) Documentele electronice şi programele software primesc cod ISBN?

Da. Documentele electronice şi programele software educaţionale primesc cod ISBN. El trebuie imprimat pe CD-ROM (copertă şi pe disc) şi pe ecranul de prezentare, în funcţie de suportul documentului.