Tarife

Servicii specifice de editare (acordarea ISBN/ISSN, transmiterea CIP la Biblioteca Naţională a României, transmiterea depozitului legal în România şi Republica Moldova, acordarea „bunului de tipar (BT)” pe formă)
 • 75 lei
  (tarif unic)

Servicii de concepţie a copertei
 • print: 50 lei
  (tarif unic)
 • CD/DVD (monocolor): 15 lei
  (tarif unic)
 • CD/DVD (multicolor): 25 lei
  (tarif unic)

 Tipărire/ Inscripţionare şi multiplicare CD/ DVD
 • variabil*

 Regie**
 • solicitanţi interni (cadre didactice titulare şi asociate, cercetători titulari şi asociaţi, doctoranzi): 20%
 • solicitanţi externi: 30%

* în funcţie de preţul ofertat de tipografiile partenere sau în funcţie de preţul de achiziţie al materialelor
** se aplică la finalul referatului de preţ, înainte de aplicarea TVA.

Notă: Conform Codului Fiscal în vigoare (art. 140 al. 2b), volumele care primesc ISBN/ ISSN, indiferent de suport (print şi/sau CD/DVD), se taxează cu 5% TVA. Tipăriturile care nu primesc ISBN/ISSN (ex. book of abstracts, programe, flyere, afişe) sunt taxate cu 20% TVA, fiind asociate prestărilor de servicii