Lista posturi II

LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA

Semestrul I 2014-2015 - seria II

 Nr. crt.  Facultatea Departamentul   Pozitie în statul de funcții Funcție didactică   Disciplinele din planul de învățământ  Tematica 
 1.  Inginerie Tehnologică și Management Industrial  Ingineria Fabricației  44  Asistent  Proiectare tehnologică asistată de calculator; Tehnica sistemelor CAM; Sistemul de management al calităţii; Probabilităţi şi statistică aplicată; Statistică aplicată; Control dimensional; Sisteme de achiziţie şi distribuţie date; Aeroelasticitate şi dinamica structurilor  Tematica
 2.  Matematică și Informatică  Matematică și Informatică 70  Asistent  Matematică aplicată în economie; Teoria probabilităţilor şi statistică matematică; Informatică; Informatică aplicată; Analiză matematică; Sisteme computaţionale inteligente; Mobile şi Baze de date în internet; Algoritmi şi structuri de date; Ingineria softului; Algoritmică; Cercetări operaționale  Tematica
  71 Asistent Matematică; Analiză matematică; Programare sub Linux; Algoritmică; Logică computațională; Arhitectura calculatoarelor; Tehnologii Web; Limbaje formale și automate; Informatică aplicată III; Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Tematica
 3.  Educație Fizică și Sporturi Montane  Educație fizică și Motricitate specială   25  Asistent  Polivalență sportivă baschet 2; Stagiu de activități didactice comasate-natație-Aplicații de înot și discipline sportive de apă; Profilaxie și condiție fizică prin NATATIE 1; Aerobic  Tematica
 4.  Sociologie și Comunicare  Știinte Sociale și ale Comunicării   42  Asistent  Proiect de cercetare; Evaluarea programelor de politici publice; Stagiu de unități speciale de educație; Teorii și metode în asistența socială; Stagiu în centre de asistență socială și recuperare; Introducere în publicitate și advertising;  Tematica