Lista posturi

LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA

Semestrul I 2014-2015 

Nr. crt. Facultatea Departamentul Poziție în statul de funcții Funcție didactică Disciplinele din planul de învățământ TEMATICA
 1.  Construcții   Inginerie Civilă   22  Șef de lucrări  Drumuri II proiect; Drumuri, Drumuri III proiect; Modernizarea şi reabilitarea căilor de comunicaţie rutiere TEMATICA
   23  Șef de lucrări  Reabilitarea podurilor rutiere şi feroviare; Poduri metalice II proiect; Poduri metalice; Lucrări speciale pentru modernizarea şi reabilitarea căilor de comunicaţie rutiere şi feroviare; Căi de comunicaţie şi poduri TEMATICA
2. Științe Economice și Administrarea Afacerilor Management și Informatică Economică 38 Asistent Tehnologia informaţiei – Internet; Programarea calculatoarelor; Bazele informaticii economice; Baze de date TEMATICA
3. Educație Fizică și Sporturi Montane    Performanță Motrică  16 Asistent Musculaţie; Schi; Volei; Fotbal; Handbal; Baschet; TEMATICA
  17 Asistent Polivalenţă sportivă-Profilaxie şi condiţie fizică prin volei; Polivalenţă sportivă: Volei; Volei; Organizarea activităţilor extracurriculare: Baschet şi volei-pachet opţional 5a; Gimnastică de întreţinere; Fotbal; Badminton; Baschet TEMATICA
  Educaţie Fizică şi Motricitate Specială  28 Asistent Dezvoltare fizică generală; Gimnastică întreţinere; Expresie corporală; Volei; Badminton; TEMATICA
  29 Asistent Aerobic; Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale; Tehnici de masaj şi tehnici complementare; Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor; Dezvoltare fizică generală 1; Excursii TEMATICA
4. Muzică Interpretare si Pedagogie Muzicală 65 Asistent Acompaniament instrumental/pian; Acompaniament canto; Acompaniament operă; TEMATICA
5. Medicină  Specialităţi Medicale si Chirurgicale  43 Asistent Chirurgie generală; Chirurgie - Semiologie chirurgicală; Chirurgie TEMATICA
  58 Asistent Obstetrică- - Ginecologie; Obstetrică- - Ginecologie. Neonatologie TEMATICA