Prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 din 02.10.2023 publicat în M.OF nr. 913/10.10.2023 s-au aprobat noi criterii generale de acordare a burselor pentru studenți. Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 poate fi consultat AICI.

Burse acordate în anul universitar 2023 - 2024

Universitatea Transilvania din Braşov poate acorda, în condițiile legii, studenților de la cursurile cu frecvență, licență și masterat, următoarele categorii de burse din fonduri de la bugetul de stat:

 1. BURSE PENTRU REZULTATE ACADEMICE;
 2. BURSE PENTRU SPRIJIN SOCIAL;
 3. BURSE PENTRU ALTE ACTIVITĂȚI.

Bursele pentru rezultate academice sunt:

 1. de excelență olimpică I / internațională;
 2. de performanță științifică;
 3. de merit, acordate pentru rezultate deosebite la învățătură;
 4. de studiu, pentru studenții care frecventează cursurile licenței didactice cu dublă specializare;
 5. pentru masterat didactic;
 6. pentru învățământul dual.

Bursele pentru sprijin social sunt:

 1. sociale;
 2. sociale ocazionale.

Bursele pentru alte activități sunt:

 1. pentru performanțe cultural-artistice deosebite;
 2. pentru implicarea în activități extracurriculare şi de voluntariat;
 3. pentru membrii studenți ai comitetelor de cămin;
 4. burse speciale STUDENT – STAR;
 5. burse “Fii în Centru!“;
 6. burse “Șeful promoției“.
 7. de performanță sportivă.

Pot beneficia de burse finanțate din fondurile de la bugetul de stat studenții cetățeni ai României, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cetățeni ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și cetățeni britanici și membri ai familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, care îndeplinesc condițiile prevăzute prin prezentul regulament.

Universitatea Transilvania din Braşov poate acorda, în condițiile legii, studenților de la cursurile cu frecvență, licență, masterat și doctorat, burse speciale din venituri proprii:

 1. internship STUDENT - CAMPUS;
 2. ,,Transilvania Academica Scholarship - (TAS)“;
 3. ,,Casa Sf. Iosif “;
 4. de excelență TRANSILVANIA;
 5. ,,Premiul anului – Mobilitatea Erasmus+”;
 6. “Fii în Centru!“;
 7. pentru stagii de studii universitare și postuniversitare, în țară și în străinătate;
 8. ,,Prietenia“ pentru românii de pretutindeni;
 9. “Șeful promoției“.

De burse finanțate din veniturile proprii ale UNITBV pot beneficia studenții români și străini.

Pentru detalii privind acordarea burselor, consultă Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (PDF).