Fii în centru! 2022

Fii in centru

Rezultatele competiției „Fii în centru!” 2021-2022 sunt disponibile AICI

Vezi aici proiectele depuse până în data de 30 noiembrie 2021, ora 23:59.

Competiția 2021-2022 „Fii în Centru!” urmărește implicarea studenților în demersul de îmbunătățire a proceselor și activităților din universitate.  Competiția 2021-2022 acordă prioritate proiectelor ce vizează:

• digitalizarea proceselor din universitate;
• îmbunătățirea activității didactice;
• dezvoltarea unui Campus Verde.

Valoarea grantului: maximum 500.000 de lei/grant

Calendarul competiției:
• 5 – 30 noiembrie 2021 - depunerea propunerilor de proiecte la adresa de email: brme@unitbv.ro;
• 1 - 15 decembrie 2021 - evaluarea propunerilor;
• 17 decembrie 2021 – publicarea rezultatelor pe website-ul universității.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022.

Criterii de eligibilitate:
• propunerea de proiect este depusă de o echipă formată din minimum 3 studenți înmatriculați la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de ciclul sau programul de studii (licență, masterat, doctorat);
• maximum 30% din valoarea totală a proiectelor aprobate poate fi alocată pentru bursele studenților, membri ai echipei de proiect; 70% din valoarea bugetului reprezintă cheltuieli materiale pentru implementare (achizițiile vor fi realizate de serviciile universității).

Notă (conform HCA nr. 41/12.01.2022): Valoarea totală a bursei lunare acordată unui membru al echipei nu poate depăși 2.000 de lei.

Evaluarea propunerilor va fi realizată de o comisie numită de Consiliul de Administrație, utilizând următoarele criterii:
• oportunitatea și necesitatea implementării proiectului;
• numărul de beneficiari ai soluțiilor implementate în cadrul proiectului;
• caracterul inovator al proiectului;
• claritatea propunerii de proiect (obiective, activități, plan de implementare, buget, echipă, evaluare impact etc.);
• adecvarea bugetului.

Vezi aici fișa de evaluare a proiectelor.

Informații suplimentare:
Prorector Studenți și legătură cu mediul economic și socio-cultural prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Fii în centru! 2021