Metode didactice vizuale de consolidare și de evaluare a cunoștințelor și abilităților în științele vieții - VIZUAL-LIFE

Formarea abilităților necesare absolvenților în domeniul științelor vieții necesită adaptarea metodelor de predare clasice la realitatea educației online. Crearea unui suport vizual interactiv care să compenseze aplicațiile practice reprezintă o prioritate a educației în mediu online, necesară înțelegerii și asimilării noțiunilor teoretice. Echipa proiectului VIZUAL-LIFE își propune realizarea unor materiale care să îmbunătățească metodele de predare și să consolideze prin exemple practice cunoștințele teoretice acumulate de student.

Propunerea de proiect promovează metodele inovatoare vizuale pentru predarea, asimilarea cunoștințelor și evaluarea acestora, sprijinind cadrele didactice și studenții să utilizeze tehnologiile ICT în moduri creative, colaborative și incluzive.

Echipa implicată în acest proiect va transforma materialele și instrumentele de predare clasice în resurse educaționale potrivite pentru comunicarea în mediul online cum ar fi: prezentări animate ale unor mecanisme/procese, filme video pe subiecte specifice științelor vieții, panouri digitale interactive, panouri expoziționale, atlase.

Acestea vor urmări formarea de abilități în domeniul științelor vieții aplicate, respectiv: metode bioanalitice (chimie organică, biochimie, chimie analitică, fiziologie, biologie celulară, imunologie, microbiologie, bacteriologie și virusologie etc), tehnologii de procesare a bioresurselor vegetale și animale etc. Materialele cu scop educativ vor fi disponibile elevilor și cadrelor didactice folosind beneficiile unei paginii web cu grad sporit de interactivitate , care joacă un rol esențial în compensarea lipsei contactului direct  și a aplicațiilor practice propriu-zise, dar care se vor utiliza cu succes și în condiții de ,,normalitate viitoare”.

Soluțiile propuse prin acest proiect sunt absolut necesare pentru implicarea activă a studenților în procesele online de predare-învățare-evaluare, dar și pentru asistarea și susținerea cadrelor didactice la activitățile de curs, laborator și seminarii. Materialele create de echipa de lucru care provine de la trei dintre facultățile din Universitatea Transilvania din Brașov (Facultatea de Medicina, Facultatea de „Alimentație și Turism, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor) vor putea să fie utilizate de către cadrele didactice pe platforma eLearning a UNITBv, dar și pe un site web complementar organizat pentru învățare online, special creată de studenții de la Facultatea IESC care oferă variante sistematizate și interactive de accesare pentru predare –învățare-evaluare.

Abordarea unitară și inter/multidisciplinară a tematicilor din domeniul științelor vieții, va crea un cadru familiar, intuitiv și totodată inovator, în care profesorii, dar și studenții să poată colabora interdisciplinar la toate ciclurile de studii licență, masterat, doctorat.