Proiectul meu de diplomă

 

prmeudedipsite 

În cadrul programului Proiectul meu de diplomă, studenții Universității Transilvania din Brașov pot depune cereri pentru a le fi finanțate lucrările de diplomă/disertație/doctorat. O comisie va analiza propunerile solicitanților și, în funcție de punctajul obținut, se vor finanța proiectele propuse.

Atenție! Propunerile trebuie redactate în maximum 10 pagini A4. Lucrările pot aparține studenților din ultimul sau penultimul an de studii, cu condiția cunoașterii temei alocate și a cadrului didactic coordonator. Studenții doctoranzi pot aplica pentru această competiție începând cu anul al II-lea de studii (nu sunt eligibile solicitările depuse de doctoranzi aflați în prelungirea perioadei normale de desfășurare a doctoratului). Punctajul minim pentru obținerea finanțării este de 35 puncte (licență, masterat) și 40 puncte (doctorat).

               Template Propunere de finanțare a lucrării de diplomă / disertație / doctorat

               Proiectul meu de diploma 2023 - Rezultate 

               Proiectul meu de diploma 2022 - Rezultate 

               Proiectul meu de diploma 2021 - Rezultate 

                Proiectul meu de diploma 2020 - Rezultate