Calendare selecție

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ FEBRUARIE - MARTIE 2021

În perioada FEBRUARIE - MARTIE 2021 studenții Universității Transilvania din Brașov au oportunitatea de a participa la o nouă sesiune de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ care se vor derula în cadrul proiectelor KA103 și KA107 astfel:

 • • în anul universitar 2020-2021 (mobilități practică),
 • • în anul universitar 2021-2022 (mobilități de studiu și practică).

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 15-24 februarie 2021: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
!!! 3 - 11 martie 2021 (ora 12.00): înscrierea pentru testarea lingvistică, prin completarea Google Form disponibil aici:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 27 februarie 2021: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
3) 03 martie 2021: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+
!!! 13 martie 2021 -  sesiune suplimentară de testare lingvistică on-line (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
Testarea lingvistică se realizeză pe platforma Elearning a universității Transilvania din Brașov https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=317
18 martie 2021: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 01-19 martie 2021: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 20-28 martie 2021: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 29 martie 2021: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.
4) Începând cu 29 martie 2021; nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Sesiunea de selecție se desfășoară în 2 etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 5-15 octombrie 2020: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 17 octombrie 2020: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
3) 20 octombrie 2020: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 20-27 octombrie 2020: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul
https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 27 octombrie - 02 noiembrie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/departamnet.
3) Începând cu 02 noiembrie 2020; nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.
4) 6 noiembrie 2020: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în luna IUNIE 2020 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103 și KA107, astfel:

 • • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021
 • • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca student în anii universitari 2019-2020 sau 2020-2021
 • • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca proaspăt absolvent, valabil doar pentru studenții aflați acum în an terminal, ciclul de studii doctoral; mobilitățile pot fi finanțate doar în cadrul proiectelor KA103.

La selecție sunt invitați să participe studenții care pot face dovada competențelor lingvistice pentru instituțiile gazdă pentru care candidează.
În cadrul acestei sesiuni NU se va organiza testare lingivistică în cadrul Biroului Erasmus+.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula astfel:

1) 24-30 iunie 2020: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul
https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 1-3 iulie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER).
3) 6 iulie 2020; transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 3 iulie 2020: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ MAI 2020

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în luna MAI 2020 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103 și KA107, astfel:

 • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrele 1 sau 2 ale anului universitar 2020-2021. Pentru semestrul 1, se va ține cont de termenele limită de nominalizare impuse de universitățile gazdă.
 • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca student în anii universitari 2019-2020 sau 2020-2021
 • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca proaspăt absolvent (pentru studenții aflați acum în an terminal) – doar proiect KA103.

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în DOUĂ ETAPE, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 11-20 mai 2020: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 23 mai 2020: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Biroul Erasmus+.
3) 27 mai 2020: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 21-31 mai 2020: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul
https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 1-7 iunie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisiile de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER).
3) 8 iunie 2020; transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 8 iunie 2020: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ FEBRUARIE – MARTIE 2020

La sesiunea de selecție Erasmus+ derulată în perioada FEBRUARIE – MARTIE 2020 pot candida studenții interesați de o mobilitate de studiu sau practică în cadrul proiectelor KA103 și KA107, astfel:

 • Mobilitate de studiu (SMS) derulată în semestrul 1 sau semestrul 2 al anului universitar 2020-2021
 • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca student în anii universitari 2019-2020 sau 2020-2021
 • Mobilitate de practică (SMP) derulată ca proaspăt absolvent (pentru studenții aflați acum în an terminal) – doar proiect KA103

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în DOUĂ ETAPE, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 24 februarie 2020 - 3 martie 2020: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 5 martie 2020 orele 12:00-16:00: susținerea testării lingvistice - Aula Universității Transilvania din Brașov (probă pe calculator –Bibliotecă și interviu sălile UI2, UI3, UI6, UI7)
3) 10 martie 2020: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 13.00-16.00) - se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

!!! Susținerea testării lingvistice se va derula conform informațiilor individuale primite pe email de fiecare student candidat.

Calendarul general al derulării testării lingvistice:

 • INTERVIUL pentru limbile FRANCEZĂ/ SPANIOLĂ/ GERMANĂ – 05.03.2020, ora 12.00 - Aula Universității, etaj 1.
  Studenții care au optat pentru testarea la aceste limbi trebuie să se prezinte mai întâi la interviu (ora 12.00) pentru limbile SPANIOLĂ/ FRANCEZĂ/GERMANĂ, apoi să se prezinte la probele pe calculator!
 • TESTAREA PE CALCULATOR, toate limbile – 05.03.2020 (între orele 12.00-16.00) DUPĂ susținerea interviului la limbile franceză/ spaniolă/ germană - Biblioteca Aulei.
 • INTERVIU limba ITALIANĂ – 06.03.2020, ora 11:00, Centrul CILM (Aula Universității, etajul 2), cu dna prof. Mariana NOREL.
 • INTERVIU limba ENGLEZĂ - 05.03.2020 - Aula Universității, sălile UI2 și UI3 (conform indicațiilor primite individual pe email).

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 5-15 martie 2020: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul
https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’).
Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 16-25 martie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER).
3) 26 martie 2020; transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 26 martie 2020: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ derulate în anul universitar 2019-2020 Sesiunea NOIEMBRIE 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică care se vor derula în anul universitar 2019-2020 în cadrul Programului Erasmus+ KA107 (țări partenere) se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 06 - 13 ianuarie 2020: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 14 ianuarie 2020: susținerea testării lingvistice – Biroul Erasmus+ (clădirea Rectorat, etaj 2, cam. 205)
3) 16 ianuarie 2020: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 11.00-16.00) - se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 16-29 ianuarie 2020: completarea și depunerea dosarelor de candidatură.
Candidatura se va realiza în exclusivitate on-line, pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’).
Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 30 ianuarie-4 februarie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 4 februarie 2020 transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 4 februarie 2020: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ derulate în anul universitar 2019-2020 Sesiunea NOIEMBRIE 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 04 - 10 noiembrie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
2) 12 noiembrie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice - Biroul Erasmus+ (clădirea Rectorat, etaj 2, cam. 205)
3) 14 noiembrie 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

 TESTAREA PE CALCULATOR – Marți, 12.11.2019, la Biroul Erasmus+ (Clădirea Rectorat, etaj 2, cam 205) – conform programării anunțate pe email fiecărui student

INTERVIUL, astfel:

Limba Engleză - Miercuri, 13.11.2019, ora 12.00 - Aula Universității, etaj 1, sala U I 2, prof. Anca MAICAN
Limba Franceză - Marți, 12.11.2019, ora 12.00 - sala BP7 sau ora 14.00 sala L III 1, prof. Paula ARMASAR
Limba Germană - Marți, 12.11.2019, ora 15.45 - sala SP3, prof. Sabina HOMANA
Limba Spaniolă - Marți, 12.11.2019, Corp T, salaT II 1, ora 10.00 sau ora 12.00 salaTM (în curtea corpului T), prof. Raluca ALEXE

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 14-22 noiembrie 2019: completarea și depunerea dosarelor de candidatură.
 !!! Toți studenții care AU cont de email instituțional (@STUDENT.UNITBV.RO)
Candidatura se va realiza în exclusivitate on-line, pe portalul https://erasmus.unitbv.ro.
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’).
Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
 !!! Studenții care NU AU cont de email instituțional (@STUDENT.UNITBV.RO)
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2020/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură - se consulta site-ul UniTBv pentru detalii privind conținutul dosarului de candidatură.
2) 23-27 noiembrie 2019: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 28 noiembrie 2019:  transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 28 noiembrie 2019: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ derulate în anul universitar 2019-2020 Sesiunea Octombrie 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 01 - 14 octombrie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form
2) 15 octombrie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice - Aula Universității Transilvania din Brașov (probă pe calculator- Bibliotecă și interviu – sala UI7)
3) 17, 18 octombrie 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

TESTAREA pe calculator (toate limbile) – 15.10.2019, ora 14.00, Biblioteca Aulei

INTERVIURI, în funcție de limba străină, astfel:

 • Engleză – Marți 15.10.2019, ora 14.00, sala U I 7 (aula universității)
 • Franceză – Marți 15.10.2019, ora 12.00 sala BP7 și ora 14 sala BP5
 • Germană – Marți 15.10.2019, ora 17.00, sala SP3
 • Spaniolă – Marți 15.10.2019, ora 10.00, sala T II 1 și Miercuri 16.10.2019, ora 10, sala P I 5
 • Italiană – Marți 15.10.2019, ora 17.30, sala K I 11

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 14-22 octombrie 2019: completarea și depunerea dosarelor de candidatură.
 !!! Pentru studenții de la programele de licență, anii 2 master/ 2-3 doctorat
Candidatura se va realiza în exclusivitate on-line, pe portalul https://erasmus.unitbv.ro. Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (@student.unitbv.ro). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
 !!! Pentru studenții din anul 1 master/ doctorat
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2020/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură - se consulta site-ul UniTBv pentru detalii privind conținutul dosarului de candidatură.
2) 23-25 octombrie 2019: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 28 octombrie 2019:  transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 28 octombrie 2019: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ IUNIE 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 14 -23 iunie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form
2) 24 iunie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice (probă pe calculator- Bibliotecă și interviu - sala UI7) - Aula Universității Transilvania din Brașov
3) 25, 26 iunie 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 24-28 iunie 2019: depunerea dosarelor de candidatură la coordonatorul Erasmus+ pe facultate.
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2019/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură.
2) 1-3 iulie 2019:  evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 4 iulie 2019:  transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților selectați și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 4 iulie 2019: nominalizarea studenților selectați la instituțiile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ MAI 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 01 -13 mai 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form
2) 15 mai 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice (probă pe calculator- Bibliotecă și interviu - sălile UI 2 și UI7) - Aula Universității Transilvania din Brașov
3) 20-22 mai 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 20-24 mai 2019: depunerea dosarelor de candidatură la coordonatorul Erasmus+ pe facultate.
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2019/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură.
2) 27-31 mai 2019: : evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 31 mai 2019: : transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților selectați și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 31 mai 2019: nominalizarea studenților selectați la universitățile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ FEBRUARIE – MARTIE 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

Programarea testării lingvistice Erasmus 12.03.2019 (descarcă pdf)

.

1 februarie – 8 martie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form
12 martie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice (probă pe calculator și interviu) - Aula Universității Transilvania din Brașov
13-15 martie 2019: eliberarea certificatelor conținând rezultatele testării lingvistice. Certificatele se vor prelua personal de către fiecare student de la Biroul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

18-25 martie 2019: depunerea dosarelor de candidatură
Cererea de înscriere se va completa on-line, se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură.
26-30 martie 2019: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către C-SER.
30 martie 2019: transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților selectați.

Începând cu 30 martie 2019: nominalizarea studenților selectați la universitățile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.