Componența consiliului pentru relații internaționale

 1. Prof. dr. ing. Simona LACHE prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
 2. Conf. dr. Corina MICU coordonator al Oficiului de relații internaționale
 3. Prof. dr. ing. Ioan Călin ROȘCA decan Inginerie Mecanică
 4. Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA decan Inginerie Tehnologică şi Management Industrial
 5. Sef lucr. dr. ing. Daniel CRISTEA prodecan Ştiința şi Ingineria Materialelor
 6. Conf. dr. ing. Carmen GERIGAN decan Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor
 7. Prof. dr. ing. Alexandru Lucian CURTU decan Silvicultură şi Exploatări Forestiere
 8. Conf. dr. ing. Alin OLĂRESCU prodecan Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului
 9. Șef lucr. dr.ing. Christiana CAZACU prodecan Construcții
 10. Prof. dr. ing. Vasile PĂDUREANU decan Alimentație şi Turism
 11. Conf. dr. ing. Daniela CIOBANU prodecan Design de Produs şi Mediu
 12. Conf. dr. Gabriel STAN prodecan Matematică şi Informatică
 13. Conf. dr. Radu C-tin LIXĂNDROIU prodecan Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor
 14. Prof. dr. Gabriela CHEFNEUX prodecan Litere
 15. Conf. dr. Roxana MATEFI prodecan Drept
 16. Conf. dr. Florin NECHITA prodecan Sociologie şi Comunicare
 17. Prof. dr. Petru Iulian IFTENI prodecan Medicină
 18. Lector dr. Oana Alina BOTA prodecan Psihologie şi Ştiințele Educației
 19. Lector dr. Ioana Maria CURIȚIANU prodecan Educație Fizică şi Sporturi Montane
 20. Conf. dr. Alina Maria NAUNCEF prodecan Muzică
 21. Prof. dr. Mona Brigitte ARHIRE director Școala doctorală interdisciplinară
 22. Prof. Dr. Camelia DRĂGHICI cadru didactic cu experiență în domeniul internaționalizării în învățământul superior
 23. Conf. dr. Laura DAVID cadru didactic cu experiență în domeniul internaționalizării în învățământul superior