Absolvenții în Fața COmpaniilor - AFCO

Dacă aveți un proiect inovator, o idee originală sau pur şi simplu credeți că lucrarea de licență poate fi implementată într-o companie, vă așteptăm să vă înscrieți la AFCO – Absolvenții în Fața Companiilor.

AFCO va avea loc, marți, 10 mai 2022 și se adresează pe de o parte studenților din anii terminali (licență, masterat, doctorat) care doresc să prezinte aspecte specifice propriilor proiectelor de diplomă reprezentanților mediului economic, dar și studenților din anii mai mici cu rezultate deosebite obținute în cadrul unor alte proiecte.

Prezentarea lucrărilor pentru AFCO 2022 va fi făcută sub formă de poster A1 - portret, concepția grafică a acestuia aparținând fiecărui autor. Tipărirea posterelor va fi asigurată de către organizatori.

 

Calendarul evenimentului:

01.03 - 15.04.2022: Înscrierea participanților
01.04 - 4.05.2022: Tipărirea posterelor conform template (format A1)
6.05.2022: Programul final
10.05.2022: Desfăşurarea evenimentului

Informații suplimentare la:

Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio - cultural
Tel: +40 268 410558
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Biroul de relații cu mediul economic
Tel +40 268 413921
E-mail: brme@unitbv.ro

afco.unitbv.roAFCO 2021AFCO 2019