SCSS 2018

Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești reunește sute de studenți de la toate facultățile Universității Transilvania din Brașov. În cadrul conferinței tinerii își prezintă lucrările de cercetare sau analiză. Cele mai bune studii sunt premiate de către Universitate.

Planificarea activităților: 

26.02.2018: Anunțarea coordonatorului sesiunii pe facultate
05.03.2018: Anunțarea secțiunilor și a datei de desfășurare a sesiunii la facultate
19.03.2018 - 20.04.2018: Desfăşurarea SCSS la nivelul facultăților
20.04.2018: Programul la nivelul universității; transmiterea la ProSME a titlurilor lucrărilor clasate pe locul  I pe secțiune și desemnarea celei mai bune lucrări pe facultate
25.06.2018: Premierea festivă la nivelul universității
30.06.2018: Trimiterea lucrărilor clasate pe locul I / secțiune, în extenso, conform template

Informații suplimentare la:

Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio - cultural
Tel: +40 268 410558
Fax: +40 268 471893
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Biroul de relații cu mediul economic
Tel/fax: +40  268 413921
E-mail: brme@unitbv.ro

Coordonatori

Template lucrări

Secțiunile facultății 2018

Broșura SCSS