Teme de licență și disertație în parteneriat cu companiile

Studenții sau cadrele didactice care doresc să dezvolte temele propuse, vor contacta prin e-mail Biroul de relații cu mediul economic, la adresa: brme@unitbv.ro (persoană de contact Florina Enescu)
 Lucrările vor fi coordonate în cotutelă, de un cadru didactic al universității și de un reprezentant al partenerului economic. Temele pot fi abordate de studenți din orice an de studiu (licență sau masterat), acestea finalizându-se prin dezvoltarea proiectului de diplomă sau disertație.

Teme primite în anul universitar 2019-2020

Aerostar Bacău

• Proceduri de reparație a suprafețelor de comandă ale avionului confecționate din materiale compozite (domeniul aviație)
• Durificarea de suprafata a pieselor din aliaje de aluminiu, titan și oțel utilizate în construcția avionului (domeniul aviație)
• Procedura de identificare și investigare a erorilor de întreținere în organizația PART 145 (domeniul aviație)
• Reparația trenului de aterizare al avionului B737 (domeniul aviație)
• Program pentru calculul distribuției paletelor de ventilator ale motoarelor CFM 56-3, CFM 56-5, CFM-56-7 și IAE V 2500 (domeniul aviație)
• Optimizarea activității de întreținere a avioanelor civile conform PART 145 (domeniul sisteme de management ale calității)
• Importanța abordării procesuale în stabilirea și documentarea sistemelor de management în organizațiile din industria aeronautică (domeniul sisteme de management ale calității)
• Contribuția auditului intern ca instrument al conducerii organizației, la îmbunătățirea continuă a sistemului de management din domeniul aeronautic (domeniul sisteme de management ale calității)
• Importanța utilizării metodei APQP în industria aviației (domeniul sisteme de management ale calității)
• Rolul metodei PFMEA în prevenirea apariției neconformităților din procesele de realizare a produselor de aviație (domeniul sisteme de management ale calității)
• Analiza deformațiilor pieselor cu pereți subțiri din aliaje de aluminiu, obținute prin prelucrare mecanică prin așchiere (domeniul prelucrări mecanice prin așchiere)
• Metoda de abordare a programelor CNC pentru piesele cu pereți subțiri, din aliaje de aluminiu, ținând cont de tensiunile care apar prin așchiere (domeniul prelucrări mecanice prin așchiere)
• Materiale compozite. Metode de control (domeniul laboratoare control NDT)
• Metode noi de control NDT cu ultrasunete. Phased Array (domeniul laboratoare control NDT)
• Controlul îmbinărilor aliajelor de aluminiu sudate prin topire (domeniul laboratoare control NDT)
• Măsurarea calibrelor inel filet în domeniul 3 - 400 mm cu mașina tip DMS 680 (domeniul laboratoare control NDT)
• Controlul îmbinărilor sudate din aliaje de aluminiu (domeniul laboratoare control NDT)
• Monitoriarea microbiologică a băilor de anodizare conținând substanțe organice
• Considerații teoretice privind unghiul de revenire a tablelor din aliaj de aluminiu la operații de deformare la rece (Abkant, presare) (domeniul mecanic)
• Analiza parametrilor regimurilor de așchiere la rutajul tablelor din aliaj de aluminiu (domeniul mecanic)
• Considerații teoretice privind aplicarea conceptului MSA (Measurement System Analysis) și interpretarea rezultatelor (domeniul mecanic)
• Aplicarea principiilor de control statistic al proceselor de fabricație la fluxuri tehnologice de prelucrare a tablelor de aluminiu (domeniul mecanic)
• Analiza parametrilor regimurilor de așchiere la piesele din aliaj de aluminiu pentru frezare cu pereți subțiri (domeniul mecanic)
• Considerații teoretice privind îndoirea țevilor din aliaj de aluminiu (domeniul mecanic)
• Considerații teoretice pentru procesul de formare pe calapod "strech forming", calculul parametrilor de proces și proiectarea procesului tehnologic-Studiul fenomenului de alungire (domeniul mecanic)
• Considerații teoretice și realizarea programului pentru fabricarea învelișurilor din tabla de aliaj de aluminiu în stare tratată, cu contur variabil, pe mașini de roluit CNC (domeniul mecanic)

Schaeffler România


Schaeffler România pune la dispoziția studenților o serie de teme predefinite pentru realizarea lucrărilor de diplomă.
Propuneri de teme din partea departamentelor.
I. Engineering Center (Licență/Disertație)
A. Facultatea de Inginerie Mecanică (specializarea Inginerie Mecanică) sau Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial (specializarea Inginerie economică industrială):
•Controlul statistic al procesului de prelucrare a rolelor pentru rulmenții de mari dimensiuni.
•Performanța funcțională a rulmenților de mari dimensiuni. Studiul influenței prezenței și formei geometrice a găurilor de centrare la rolele din componența rulmenților de mari dimensiuni.
•Capabilitățile fabricii Schaeffler România și posibilități de creștere a ratei de utilizare a capacității de producție.
B. Pentru Facultatea de Matematică și informatică sau Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor - specializarea Automatică:
realizarea unui software web de „Quiz”
II. Industrial Engineering (Disertație)
Modelare proces rectificare plană simultană - necesită cunoașterea unor programe (ex: cunoștințe PROE)
III. Se acceptă și teme propuse de studenți/masteranzi

Mai multe detalii