ALTE CAZĂRI
 • Cazări ale studenților în perioada 1 august 30 septembrie 2023:

 • 590 lei/lună/persoană, indiferent de cămin
 • Cazări ale studenților în perioada examenelor restante, septembrie 2023:

50 lei/noapte, indiferent de cămin

 • Cazări în perioada examenului de admitere la facultate (valori fără TVA):

80 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin

 • Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania (valori fără TVA):

40 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin

 • Cursuri de vară, școli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități (valori fără TVA):

80 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin

Cameră tip modul, 8 locuri (4+4), grup sanitar propriu
 1. Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate de la buget: 410 lei/lună/persoană
 2. Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți în cadrul programelor de mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini necomunitari pe cont propriu valutar: 590 lei/lună/persoană
 3. Studenți români orfani de ambii părinți, studenți proveniți din casele de copii și plasament familial, studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniți din postura de șef de promoție al liceului, șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor Consiliului de administrație, studenți bugetați, cu părinți cadre didactice/cadre didactice auxiliare (cu excepția studenților doctoranzi): gratuit
 4. Studenți străini bursieri ai Statului Român: 295 lei/lună/persoană
 5. Studenți de la formele de învățământ la distanță și frecvență redusă: 35 lei/loc/noapte
Cameră 4 locuri, grup sanitar comun
 1. Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate de la buget: 390 lei/lună/persoană
 2. Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți în cadrul programelor de mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini necomunitari pe cont propriu valutar: 575 lei/lună/persoană
 3. Studenți români orfani de ambii părinți, studenți proveniți din casele de copii și plasament familial, studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniți din postura de șef de promoție al liceului, șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor Consiliului de administrație, studenți bugetați, cu părinți cadre didactice/cadre didactice auxiliare (cu excepția studenților doctoranzi): gratuit
 4. Studenți străini bursieri ai Statului Român: 270 lei/lună/persoană
 5. Studenți de la formele de învățământ la distanță și frecvență redusă: 30 lei/loc/noapte