Transilvania Fellowship

Transilvania Fellowship Program urmărește intensificarea cooperării internaționale, formarea și dezvoltarea grupurilor de cercetare, promovarea de noi direcții și teme de cercetare.

Universitatea Transilvania din Brașov oferă anual burse rezidențiale pentru tineri cercetători performanți și personalități cu experiență recunoscută internațional, prin două subprograme:

Transilvania Fellowship for Postdoctoral Research/Young Researchers
Transilvania Fellowship for Visiting Professors
Rezultate - Transilvania fellowship for visiting professors

Rezultate - Transilvania fellowship for visiting professors

March 2022
 1. Prof. Dr. Hadi NOBARI, University of Mohaghegh Ardabili/University of Granada 
 2. Assoc. Prof. Dr. Edward Waysband, National Research University - Higher School of Economics

Noiembrie 2020
 1. Prof. Dr. Salim HIZIROGLU, Oklahoma State University
 2. Assoc. Prof. Dr. Seyed Yousef ERFANIFARD, University of Tehran

Martie 2020
 1. Dr. Silvia Crognale, University of Tuscia
 2. Prof. Dr. Jean-Louis Marty, Universitéde Perpignan
 3. Prof. Dr. Eng. Ashok Vaseashta, International Clean Water Institute and New Jersey City University -State University of New Jersey

Martie 2019
 1. Prof. Dr. Demeter Krupka, Lepage Research Institute
 2. Dr. Stefan Hohnwald, University of Applied Sciences and Arts Gbttingen
 3. Dr. Yang Liu, Universiti Brunei Darussalam

Septembrie 2018
 1. Prof. Dr. Nabil R. Adam, Rutgers University
 2. Prof. Dr. Jorge Curiel Yuste, University of the Basque Country
Martie 2018
 1. Pavlo Bekhta -Ukrainian National Forestry University
 2. Felix-Hamza Lup -Georgia Southern University (Armstrong Campus)
 3. Florin Ioras -Buckinghamshire New University
 4. Bogdan Strimbu -College of Forestry Oregon State University
 5. Ola Roxana, Yale Cardiovascular Center

Septembrie 2017
 1. Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Spiecker, University of Freiburg, Germany
 2. Prof. Dr. Eng. Huaiwen Wang, Tianjin University of Commerce, China
Granturi finanțate de UNITBV

Apel de candidaturi pentru preselecția în vederea admiterii la stagii postdoctorale de cercetare avansată

Prezentul apel de candidaturi se adresează tinerilor cercetători, doctori în științe, care au obținut titlul de doctor în țară sau străinătate în urmă cu cel mult 5 ani înainte de data lansării curentei competiții. Apelul are ca scop preselectarea postdoctoranzilor conform Metodologiei de admitere în programele postdoctorale de cercetare avansată a Universității Transilvania din Brașov, în vederea efectuării unui stagiu postdoctoral cu o durata de 12 luni. Programele postdoctorale finanțate se vor implementa în cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al universității (ICDT).

Stagii postdoctorale acceptate pentru finanțare 2019

Rezultate finale preselecție 2019

Rezultate preliminare

Candidați eligibili

Descarcă pachetul de informații pentru competiția 2019

Anexa 1- Propunerea de proiect


Granturi pentru integrarea masteranzilor în echipe de cercetare

Programul "Granturi pentru integrarea masteranzilor în echipe de cercetare" se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor Universității Transilvania din Brașov. Programul urmărește creșterea atractivității carierei în cercetarea științifică pentru masteranzi și facilitarea integrării acestora în echipe și grupuri de cercetare. Competiția 2018 este finanțată prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (competiția FDI - 2018, cod proiect CNFIS-FDI-2018-037).

Descarcă pachetul de informații pentru competiția 2018


Granturi pentru echipe interdisciplinare

Programul "Granturi pentru echipe interdisciplinare" se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor Universității Transilvania din Brașov. Programul urmărește consolidarea capacității instituționale de a valorifica sinergetic avantajul competitiv oferit de structura comprehensivă și multidisciplinară a universității, ce cuprinde ramuri de știință inginerești, sociale, umaniste, artistice, medicale, matematice, ale sportului și educației fizice.

Competiția 2017-2018 are ca temă generală "Dezvoltarea comunității locale", temele proiectelor de cercetare fiind stabilite în urma consultării cu reprezentanții administrației publice locale, răspunzând priorităților de dezvoltare locală și regională.

Descarcă pachetul de informații pentru competiția 2017

Rapoarte de cercetare


Granturi pentru tineri cercetători

Programul "Granturi pentru tineri cercetători" se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor Universității Transilvania din Brașov aflați în etapa de consolidare a carierei academice. Scopul programului este de a susține dezvoltarea abilităților privind managementul cercetării și creșterea ratei de participare a tinerilor cercetători în competițiile de proiecte naționale și internaționale.

Descarcă pachetul de informații pentru competiția 2017