1

Institut de cercetare - dezvoltare

30

Centre de cercetare

1

Incubator tehnologic și de afaceri

1

Centru de transfer tehnologic și de afaceri