13

Cămine

2

Cantine

1

Grădiniță

1

Centru de informare, consiliere și orientare a carierei